Mesoeucrocodyliaklad krokodylomorfów obejmujący grupę Eusuchia, do której zaliczane są wszystkie współczesne krokodyle, oraz parafiletyczną grupę Mesosuchia. Grupa Mesoeucrocodylia wyodrębniła się we wczesnej jurze, a jej przedstawiciele żyją do dziś.

Mesoeucrocodylia
Whetstone & Whybrow, 1983
Ilustracja
Bernissartia
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada zauropsydy
Podgromada diapsydy
Infragromada archozauromorfy
Nadrząd krokodylomorfy
(bez rangi) Mesoeucrocodylia

Od dawna wiadomo było, że Mesosuchia jest gradem ewolucyjnym[1], co potwierdziła analiza filogenetyczna Bentona i Clarka z 1988, która dowiodła, że Eusuchia należy do Mesosuchia. Jako że autorzy nie akceptowali taksonów parafiletycznych, więc wykorzystali ukuty przez Whetstone'a i Whybrowa w 1983 roku termin Mesoeucrocodylia dla grupy obejmującej Mesosuchia i Eusuchia[2]. Według definicji Paula Sereno i współpracowników z 2001 roku klad Mesoeucrocodylia obejmuje wszystkie zwierzęta spokrewnione bliżej z Crocodylus niloticus niż z Protosuchus richardsoni[3].

FilogenezaEdytuj

Kladogram Mesoeucrocodylia wg Larssona i Suesa, 2007[4]

o Mesoeucrocodylia
|--Thalattosuchia
`--Metasuchia
  |--Notosuchia
  `--+--Sebecia
    `--Neosuchia
      |--+--Pholidosauridae
      | `--Eutretauranosuchus
      |--Hylaeochampsa
      |--Mahajangasuchus
      `--Crocodylia

PrzypisyEdytuj

 1. KN Whetstone, PJ Whybrow. A "cursorial" crocodilian from the Triassic of Lesotho (Basutoland), southern Africa. „Occasional Papers of the Museum of Natural History”. 106, s. 1–37, 1983. The University of Kansas (ang.). 
 2. Michael J. Benton, James M. Clark: Archosaur phylogeny and the relationships of the Crocodylia. W: Michael J. Benton (red.): The Phylogeny and Classification of the Tetrapods. Oxford: Clarendon Press, 1988, s. 295–338.
 3. Paul C. Sereno, Hans C. E. Larsson, Christian A. Sidor, Boubé Gado. The Giant Crocodyliform Sarcosuchus from the Cretaceous of Africa. „Science”. 294, s. 1516–1519, 2001. DOI: 10.1126/science.1066521 (ang.). 
 4. Hans C. E. Larsson, Hans-Dieter Sues. Cranial osteology and phylogenetic relationships of Hamadasuchus rebouli (Crocodyliformes: Mesoeucrocodylia) from the Cretaceous of Morocco. „Zoological Journal of the Linnean Society”. 149, s. 533–567, 2007 (ang.).