Metadane, dane o danych – ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu zasobów informacji lub obiektów informacji[1], dostarczające szczegółowych danych, dotyczących atrybutów zasobów lub obiektów informacji, w celu ułatwienia ich znalezienia, identyfikacji, a także zarządzania tymi zasobami[2].

Metadane można podzielić według kategorii jako opisowe, strukturalne i administracyjne[3]:

  • Metadane administracyjne – dostarczają informacji dotyczących zarządzania zasobem informacji lub obiektem, takich jak: data i sposób jego utworzenia, typ dokumentu, informacje dotyczące dostępu do zasobu[2],
  • Metadane opisowe – dostarczają informacji na temat takich danych jak tytuł, streszczenie, autor oraz słowa kluczowe, opisujące zasób informacji lub obiekt[2],
  • Metadane strukturalne – opisują logiczny i fizyczny związek pomiędzy częściami złożonego obiektu[4].

ZastosowanieEdytuj

Zbiorem metadanych są np. bibliografie i katalogi biblioteczne. W systemach zarządzania dokumentami metadane określa się mianem metryka dokumentu.

Za pomocą metadanych opisuje się dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).

Metadanymi są również informacje na temat plików i katalogów, zapisanych za pomocą systemu plików na zewnętrznym nośniku danych. W systemach plików z księgowaniem do metadanych zalicza się też plik dziennika tzw. kronikę systemu plików. W przypadku bazy danych, metadanymi są definicje tabel, widoków, kluczy itp. natomiast danymi – zawartość tych tabel, widoków – rekordy.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Maja Žumer: National bibliographies in the digital age: guidance and new directions. Monachium: 2009. ISBN 978-3-598-24287-8.
  2. a b c Lois Mai Chan, Theodora Hodges: Cataloging and Classification: An Introduction. Lanham: 2007. ISBN 978-0-8108-6000-1.
  3. Joan M. Reitz: Dictionary for library and information science. Westport: Libraries Unlimited, 2004, s. 448. ISBN 1-59158-075-7.
  4. Opisywanie obiektów cyfrowych, 21 października 2016 [dostęp 2018-11-22].