Metal (materiałoznawstwo)

Ten artykuł dotyczy metalu w ujęciu materiałoznawczym. Zobacz też: metal w ujęciu chemicznym oraz inne znaczenia słowa „metal”.

Metal – materiał, najczęściej krystaliczny, o wiązaniach metalicznych.

Jego główne cechy to: