Otwórz menu główne

Metaloznawstwo - nauka zajmująca się:

  • strukturą
  • składem chemicznym
  • właściwościami
    • chemicznymi
    • fizycznymi
    • mechanicznymi

metali i ich stopów oraz powiązaniami między własnościami, strukturą i składem chemicznym w funkcji temperatury i obciążeń zewnętrznych. W badaniach tych metaloznawstwo korzysta z dorobku fizyki ciała stałego, chemii fizycznej, termodynamiki, mechaniki, krystalografii i innych dziedzin nauki.

Do metali używanych w technice należą:

Do stopów stosowanych w technice należą:

Zobacz teżEdytuj