Metamorfik niemczański

Metamorfik niemczański, synklinorium Wzgórz Niemczańskichjednostka geologiczna na bloku przedsudeckim (Przedgórzu Sudeckim).

Metamorfik niemczański jest niewielką jednostką na bloku przedsudeckim. Na zachodzie graniczy ze strefą Niemczy, na wschodzie z metamorfikiem Wzgórz Strzelińskich i metamorfikiem Doboszowic. Na południu obcięty jest uskokiem sudeckim brzeżnym, na północy zakrywają ją osady kenozoiczne)[1].

Metamorfik niemczański zbudowany jest ze metamorficznych, prawdopodobnie staropaleozoicznych, być może też proterozoicznych. Są to głównie łupki łyszczykowe, a ponadto: łupki łyszczykowo-grafitowe, wapienie krystaliczne, kwarcyty, amfibolity, gnejsy, łupki kwarcytowo-grafitowe[1].

Nowa, proponowana nazwa - metamorficzne pasmo fałdowe Kamieńca Ząbkowickiego, w skrócie pasmo Kamieńca Ząbkowickiego lub pasmo kamienieckie[2].

Skały metamorfik niemczańskiego budują południową część Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich (m.in. Wzgórza Dębowe i Wzgórza Dobrzenieckie)[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2 Sudety i obszary przyległe, Józef Oberc, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972
  2. a b http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Regionalizacja_Tektoniczna_Polski_20111.pdf

BibliografiaEdytuj

  • Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2 Sudety i obszary przyległe, Józef Oberc, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972
  • www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Regionalizacja_Tektoniczna_Polski_20111.pdf

Literatura dodatkowaEdytuj

  • E. Stupnicka. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1997