Metasomatoza (z gr. μετά metá – "prze-; zmiana, przekształcenie"[1] i σῶμα sō̂ma – "ciało"[2]) – proces polegający na częściowym lub całkowitym zastępowaniu pierwotnych substancji skał przez inne składniki chemiczne. Migrujące wzdłuż spękań, uskoków, szczelin substancje chemiczne roztworów lub gazów (wtedy nazywamy proces pneumatolizą) wchodzą w reakcje z minerałami budującymi skałę, tworząc nowe minerały. Podczas reakcji uwalniają się natomiast inne pierwiastki, które z kolei ulegają migracji. Procesy metasomatyczne powodują niekiedy granityzację skał, czyli upodobnienie się skał do granitów pod względem struktury i składu mineralnego.

Przypisy Edytuj

  1. Władysław Kopaliński: META. [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. [dostęp 2018-07-30].
  2. Władysław Kopaliński: SOMA; STH; somatotropina; somatyczny; SOMIA; somasema; soma. [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. [dostęp 2018-07-30].