Otwórz menu główne

Metoda hydrotermalna (inaczej krystalizacja z roztworu wodnego) - to technika otrzymywania monokryształów gemmologicznych, polegająca na krystalizacji w roztworach wodnych w temperaturze poniżej punktu krytycznego wody.

Rozpuszczalność niektórych substancji w takich warunkach jest na tyle duża, aby istniała możliwość uzyskania przesycenia roztworu w gradiencie temperatury.

Proces ten przeprowadza się w autoklawie, który zapewnia utrzymanie odpowiedniego gradientu temperatury i ciśnienia. W przesyconym roztworze wodnym zawiesza się zarodki krystalizacji. Roztwór jest zasilany z dna autoklawu, gdzie znajduje się rozpuszczający się stopniowo krystalizowany materiał. Nasycony roztwór wskutek konwekcji przemieszcza się ku górze. Przyczyną krystalizacji na zarodkach jest ochłodzenie i przesycenie roztworu.

Proces otrzymywania kryształów tą metodą jest kosztowny i długotrwały. Może trwać nawet około roku. Warunki, w których się odbywa są zbliżone do naturalnych, jednak otrzymane produkty różnią się od naturalnych.

Zobacz teżEdytuj