Metoda rozkładu Pełczyńskiego

Metoda rozkładu Pełczyńskiego – twierdzenie stosowane do dowodzenia istnienia izomorfizmu pomiędzy parą przestrzeni Banacha. Twierdzenie udowodnione w 1960 roku przez polskiego matematyka, Aleksandra Pełczyńskiego[1], najczęściej znane jest w następującym sformułowaniu:

Niech X i Y będą takimi przestrzeniami Banacha, że X jest izomorficzna z komplementarną podprzestrzenią przestrzeni Y, natomiast Y jest izomorficzna z komplementarną podprzestrzenią przestrzeni X. Niech ponadto spełniony będzie którykolwiek z poniższych warunków:

a) XXX oraz YYY,
b) Xp(X) dla pewnego p ∈ [1, ∞) bądź Xc0(X).

Wówczas, przestrzeń X jest izomorficzna z Y.

Powyżej, symbole c0(X) i ℓp(X) oznaczają, odpowiednio, c0-sumę i p-sumę przeliczalnie wielu kopii przestrzeni X.

Dowód Edytuj

Niech XYE oraz YXF dla pewnych przestrzeni E i F. Pod założeniem a), z uwagi na to, że YYY, istnieje izomorfizm

XYYEYXXYXXYXXXFXXFXFY.

Pod założeniem b), w szczególności zachodzi XXX. Wówczas YXFXXFXY. Zachodzi więc

Xp(X) ≃ p(YE) ≃ p(Y) ⊕ p(E) ≃ Yp(Y) ⊕ p(E) ≃ YXXYY.

Analogiczny dowód przeprowadza się dla Xc0(X).

Przykład zastosowania Edytuj

 • Korzystając z metody rozkładu Pełczyńskiego można udowodnić, że każda nieskończenie wymiarowa komplementarna podprzestrzeń przestrzeni c0 bądź przestrzeni ℓp (p ∈ [1, ∞)) jest izomorficzna z wyjściową przestrzenią.
 • Można dowieść, używając metody rozkładu Pełczyńskiego, że przestrzenie Banacha i L[0,1] są izomorficzne[2] (nie są one jednak izometryczne).

Uwagi Edytuj

 • Timothy Gowers udowodnił, że istnieje para przestrzeni Banacha X i Y o tej własności że X jest izomorficzna z komplementarną podprzestrzenią przestrzeni Y oraz Y jest izomorficzna z komplementarną podprzestrzenią przestrzeni X, natomiast X nie jest izomorficzna z Y (jest to negatywne rozwiązanie tzw. problemu Schrödera–Bernsteina dla przestrzeni Banacha)[3].
 • Piotr Koszmider skonstruował parę całkowicie niespójnych przestrzeni zwartych K1 i K2 o tej własności, że C(K1) jest izometrycznie izomorficzne z komplementarną podprzestrzenią C(K2) i vice versa, ale przestrzenie Banacha C(K1) i C(K2) nie są izomorficzne[4].
 • Valentin Ferenczi i Elói Medina Galego skonstruowali continuum wzajemnie nieizomorficznych ośrodkowych przestrzeni Banacha o tej własności, że dla każdej pary X i Y przestrzeni spośród tej klasy X jest izomorficzne z komplementarną podprzestrzenią Y i Y jest izomorficzne z komplementarną podprzestrzenią X[5]
 • W literaturze istnieją dalsze uogólnienia metody rozkładu Pełczyńskiego[6][7].

Przypisy Edytuj

 1. A. Pełczyński, Projections in certain Banach Spaces, Studia Math., 19 (1960), 209-228.
 2. A. Pełczyński, On the isomorphism of the spaces m and M. Bull. Acad. Pol. Sci, 6 (1958), 695-696.
 3. W. T. Gowers, A solution to the Schroeder-Bernstein problem for Banach spaces, Bull. London Math. Soc. 28, 297–304 (1996).
 4. P. Koszmider, A C(K) Banach space which does not have the Schroeder-Bernstein property, Studia Math., 212 (2012), 95-117. arXiv:1106.2917
 5. V. Ferenczi, E.M. Galego, Some results about the Schroeder-Bernstein Property for separable Banach spaces, Canad. J. Math. 591 (2007), 63–84.
 6. E.M. Galego, Generalizations of Pełczyński’s decomposition method for Banach spaces containing a complemented copy of their squares, Archiv der Mathematik, 90, 6 (2008), 530-536.
 7. E.M. Galego, Towards a maximal extension of Pełczyński's decomposition method in Banach spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications 356, Issue 1 (2009), 86–95.

Literatura Edytuj

 1. Fernando Albiac, Nigel J. Kalton: Topics in Banach Space Theory. Springer-Verlag GmbH, 2006, s. 34-36. ISBN 978-0-387-28141-4.
 2. Robert E. Megginson: An Introduction to Banach Space Theory. Springer, 1998. ISBN 978-0-387-98431-5.