Otwórz menu główne

Metoda sumowania dochodów czynników wytwórczych

Metoda sumowania czynników wytwórczych - metoda, która polega na sumowaniu wszystkich dochodów, które osiągają podmioty gospodarcze w procesie produkcji, czyli: wynagrodzeń, rent z dzierżawy, czynszów, zysków z kapitału, dochodów z działalności na własny rachunek oraz innych[1].

PrzypisyEdytuj

  1. M. Bałut, M. Pelikan-Krupińska, J. Świerczyńska, Podstawy makroekonomii, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007, s. 13