Metoksyetan

związek chemiczny

Metoksyetan, eter etylowo-metylowy, C
2
H
5
OCH
3
organiczny związek chemiczny z grupy eterów.

Metoksyetan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C3H8O
Inne wzory CH
3
CH
2
OCH
3
, C
2
H
5
OCH
3
Masa molowa 60,1 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz[2]
Identyfikacja
Numer CAS 540-67-0
PubChem 10903
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

WłaściwościEdytuj

Jest bezbarwnym gazem o lekkim zapachu, jego długotrwałe wdychanie może spowodować uduszenie lub zawroty głowy. Jako zasada Lewisa, reaguje z kwasami Lewisa tworząc addukty (np. kompleks eteru z trifluorkiem boru)[8]. Na powietrzu tworzy nietrwałe nadtlenki[9]. Reaguje również gwałtownie z silnymi utleniaczami[potrzebny przypis].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Henri A. Favre, Warren H. Powell, Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, Komisja Terminologii Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (tłum.), Narodowy Komitet Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, 2016, s. 661.
  2. a b c d e f g Haynes 2016 ↓, s. 3-262.
  3. Ethyl methyl ether (ZVG: 32840) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2020-05-11].
  4. a b c Haynes 2016 ↓, s. 6-73.
  5. Haynes 2016 ↓, s. 9-66.
  6. Metoksyetan (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2020-05-11].
  7. a b c Haynes 2016 ↓, s. 16-24.
  8. Ethyl methyl ether, [w:] CAMEO Chemicals [online], National Oceanic and Atmospheric Administration [dostęp 2020-02-13] (ang.).
  9. Ethyl methyl ether, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 10903 [dostęp 2020-05-11] (ang.).

BibliografiaEdytuj