Metropolia lwowska

Metropolia lwowskametropolia Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. W jej skład wchodzą:

Metropolia lwowska
Ilustracja
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP we Lwowie
Państwo

 Ukraina

Siedziba

Lwów

Data powołania

1412

Wyznanie

katolickie

Kościół

rzymskokatolicki

katedra

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie

Metropolita

zob. metropolici lwowscy

brak współrzędnych

HistoriaEdytuj

Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów (1412-1772)Edytuj

Metropolia powstała z przekształcenia metropolii halickiej w 1412. W jej skład wchodziły:

Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1815)Edytuj

W 1772 w wyniku pierwszego rozbioru Polski w granicach państwa austriackiego znalazła się część archidiecezji lwowskiej oraz diecezja przemyska. W 1783 w ramach metropolii została utworzona diecezja tarnowska (istniała do 1801). Od 1798 diecezje: kijowska, kamieniecka zostały odłączone od metropolii lwowskiej i przyłączone do nowo powstałej metropolii mohylewskiej w Rosji.

W 1805 zniesiona została diecezja chełmska, natomiast powołane zostały: diecezja lubelska, diecezja kielecka. Ponadto w składzie metropolii znalazła się diecezja krakowska, dotąd podporządkowana pod metropolię gnieźnieńską.

W roku 1815 podział metropolii przedstawiał się następująco:

Królestwo Galicji i Lodomerii, II Rzeczpospolita (1815-1925)Edytuj

W wyniku kolejnych zmian granic po kongresie wiedeńskim diecezje lubelska i kielecka znalazły się w granicach zaboru rosyjskiego. W 1821 reaktywowana została diecezja tarnowska (do 1826 jako diecezja tyniecka).

Podział metropolii od 1826 do 1925.

II Rzeczpospolita, okupacja niemiecka (1925-1945)Edytuj

W wyniku konkordatu z 1925 i związanych z jego wprowadzeniem zmian terytorialnych polskiej administracji kościelnej podział metropolii lwowskiej przedstawiał się następująco:

Polska, Ukraina (1945-1991)Edytuj

Po 1945 w granicach Polski znalazła się większość diecezji przemyskiej oraz fragment archidiecezji lwowskiej, dla której ustanowiono administrację apostolską w Lubaczowie. Większość archidiecezji lwowskiej, część diecezji przemyskiej oraz całość diecezji łuckiej znalazły się w granicach sowieckiej Ukrainy.

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006