Metyloamina

związek chemiczny

Metyloamina (metanoamina), CH
3
NH
2
organiczny związek chemiczny należący do amin. Jest to trujący, bezbarwny, łatwopalny gaz o nieprzyjemnym zapachu zbliżonym do amoniaku i psujących się ryb. Temperatura topnienia wynosi −93 °C, zaś temperatura wrzenia (skraplania) −6 °C. Jest najprostszą pierwszorzędową aminą alifatyczną. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, trochę gorzej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne, metyloaminę zazwyczaj przechowuje się albo skroploną w ampułach, albo częściej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe) o wzorze (CH
3
NH
3
)Cl
. Handlowo dostępna jest także jako 40% roztwór wodny.

Metyloamina
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny CH5N
Inne wzory CH3NH2
Masa molowa 31,06 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 74-89-5
PubChem 6329
Podobne związki
Podobne związki amoniak, etyloamina, hydroksyloamina
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Znalazła liczne zastosowania w przemyśle syntez organicznych (barwników i garbników), w preparatyce farmaceutycznej i syntezie chemicznej (do produkcji pestycydów, surfaktantów i przyspieszaczy). W postaci skroplonej stosowana jako rozpuszczalnik.

Podobnie jak większość amin, metyloamina jest toksyczna.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Meyer 2014 ↓, s. 3-354.
 2. Meyer 2014 ↓, s. 5-196.
 3. Meyer 2014 ↓, s. 5-94.
 4. a b c Metyloamina (ZVG: 16060) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2015-12-10].
 5. a b Meyer 2014 ↓, s. 6-68.
 6. a b Meyer 2014 ↓, s. 6-231.
 7. Meyer 2014 ↓, s. 6-182.
 8. Meyer 2014 ↓, s. 9-57.
 9. a b Metyloamina (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-12-10].
 10. a b c Meyer 2014 ↓, s. 16-19.
 11. a b Metyloamina (nr 295531) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-12-10]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 12. Metyloamina (nr 295531) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2015-12-10]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

BibliografiaEdytuj