Metyloaminoetanol

związek chemiczny

Metyloaminoetanol, N-metyloetanoloamina, CH
3
NH(CH
2
)
2
OH
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi. Stosowana w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik oraz wykorzystywana w syntezie chemicznej różnych produktów, w tym polimerów i farmaceutyków.

Metyloaminoetanol
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C3H9NO

Inne wzory

CH3NHCH2CH2OH

Masa molowa

75,11 g/mol

Wygląd

bezbarwna lub jasnożółta, lepka ciecz o charakterystycznym zapachu

Identyfikacja
Numer CAS

109-83-1

PubChem

8016

Podobne związki
Podobne związki

aminoetanol, dimetyloaminoetanol

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

N-Metyloetanoloaminę można otrzymać w reakcji tlenku etylenu z metyloaminą.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Lide 2009 ↓, s. 3-350.
  2. a b c d 2-Methylaminoethanol, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2015-08-20] (ang.).
  3. a b c d 2-(Methylamino)ethanol (nr 471445) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-08-20]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  4. Metyloaminoetanol (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-08-20].
  5. 2-(Methylamino)ethanol, karta charakterystyki wydana na obszar Polski, Alfa Aesar (Thermo Fisher Scientific), numer katalogowy B23180 [dostęp 2015-08-20].
  6. 2-(Metyloamino)etanol, międzynarodowa karta bezpieczeństwa chemicznego, Międzynarodowa Organizacja Pracy [dostęp 2015-08-20] (pol. • ang.).
  7. Lide 2009 ↓, s. 16-16.

BibliografiaEdytuj