Metylodigoksyna

związek chemiczny

Metylodigoksynaorganiczny związek chemiczny, lek nasercowy z grupy glikozydów, ester metylowy digoksyny. Działa inotropowo dodatnio, zwiększa pojemność wyrzutową serca, zwalnia jego akcję (działanie chromotropowo ujemne), podwyższa ciśnienie tętnicze krwi i obniża żylne. Poprawia efektywność pracy serca. Zwiększa filtrację kłębuszkową i ilość wydalanego moczu. Dzięki rozpuszczaniu w tłuszczach ma stabilniejsze parametry niż digoksyna. Bardzo powoli wydala się z organizmu – około 22% dawki dobowej wydalane jest z moczem.

Metylodigoksyna
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C42H66O14
Masa molowa 794,97 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 30685-43-9
PubChem 35418[1]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC C01AA08
Stosowanie w ciąży kategoria C

WskazaniaEdytuj

PrzeciwwskazaniaEdytuj

Działania niepożądaneEdytuj

PreparatyEdytuj

  • Bemecor – krople 0,6 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/ml, tabletki 0,1 mg
  • Medigox – tabletki 0,1 mg

UwagiEdytuj

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych takich jak senność, bóle i zawroty głowy, osłabienie, zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu leku u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Pacjentom przyjmującym metylodigoksynę nie należy podawać dożylnie soli wapnia.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj