Międzynarodówka (organizacja)

ponadnarodowe struktury międzypartyjne

Międzynarodówkaorganizacja międzynarodowa skupiająca partie polityczne o podobnej orientacji ideologicznej. Pierwsze międzynarodówki były tworzone w XIX wieku przez organizacje socjalistyczne.

Międzynarodówki socjalistyczne i komunistyczne:

Ważniejsze istniejące międzynarodówki:

Ponadto działają np. Zieloni Globalni, Progressive Alliance czy Pirate Parties International.