Międzynarodowa Federacja Wolnych Kościołów Ewangelicznych

Międzynarodowa Federacja Wolnych Kościołów Ewangelicznych (skrót: IFFEC, od ang. International Federation of Free Evangelical Churches) – międzynarodowa organizacja stanowiąca porozumienie 42 protestanckich wolnych Kościołów ewangelikalnych. Siedzibą organizacji jest Berno.

Większość Kościołów zrzeszonych w Federacji stanowią denominacje z Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Łączna liczba członków Kościołów należących do Federacji sięga ok. 400 tysięcy. Jedną ze społeczności zrzeszonych w Federacji jest działający w Polsce Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP.

Podstawowe zasady wiary Kościołów zrzeszonych w IFFECEdytuj

  • Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Zbawicielem.
  • Człowiek staje się chrześcijaninem tylko poprzez osobiste zaufanie Jezusowi i poddanie się Jego władzy.
  • Biblia jest punktem odniesienia we wszystkich sprawach dotyczących wiary i życia.
  • Zbawienie człowieka jest możliwe tylko poprzez wiarę w Jezusa.

Kościoły członkowskieEdytuj

Kraj Kościół Uwagi
  Belgia Stowarzyszenie Wolnych Zborów Ewangelicznych w Belgii
  Brazylia Wolny Kościół Ewangeliczny w Brazylii
  Bułgaria Unia Kongregacjonalnych Zborów Ewangelicznych Kościół należący także do Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych
  Czechy Kościół Braterski w Republice Czeskiej Kościół należący także do Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych
  Dania Duński Związek Misyjny
  Estonia Unia Zborów Wolnych, Ewangelicznych i Baptystycznych w Estonii Kościół unijny należący także do Europejskiej Federacji Baptystycznej
  Finlandia Wolny Związek Misyjny w Finlandii
  Francja Unia Zborów Kościołów Ewangelicznych we Francji Członek Francuskiej Federacji Protestanckiej
  Grecja Wolne Zbory Ewangeliczne Grecji
  Hiszpania Federacja Wolnych Zborów Ewangelicznych Hiszpanii
  Holandia Związek Wolnych Zborów Ewangelicznych w Holandii
  Indie Kościół Ewangeliczny w Maralandzie
  Indie Wolny Kościół Ewangeliczny w Indiach
  Indie Hindustański Kościół Przymierza
  Kanada Wolny Kościół Ewangeliczny w Kanadzie
  Niemcy Związek Wolnych Zborów Ewangelicznych w Niemczech
  Nowa Kaledonia Wolny Kościół Ewangeliczny Nowej Kaledonii
  Norwegia Norweski Związek Misyjny
  Polska Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP
  Słowacja Kościół Braterski w Republice Słowackiej
  Szwecja Szwedzkie Przymierze Misyjne
  Szwecja Kościół Ekumeniczny w Szwecji Kościół unijny należący także do Europejskiej Federacji Baptystycznej, Światowego Związku Baptystycznego, Światowej Rady Metodystycznej i Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych
  Szwajcaria Wolne Zbory Ewangeliczne w Szwajcarii
  Szwajcaria Federacja Kościołów Ewangelicznych w Romandii
  Stany Zjednoczone Ewangeliczny Wolny Kościół Ameryki
  Stany Zjednoczone Ewangeliczny Kościół Przymierza w Stanach Zjednoczonych
  Wenezuela Stowarzyszenie Wolnych Zborów Ewangelicznych Wenezueli

Członkowie stowarzyszeniEdytuj

  • Konfederacja Kościołów Przymierza Ewangelicznego w Wenezueli
  • Wolny Kościół Ewangeliczny Libanu

ZobaczEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj