Międzynarodowy Dzień Wdów

Międzynarodowy Dzień Wdów, ang International Widows Day - coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2010 roku (rezolucja A/RES/65/189).

Międzynarodowy Dzień Wdów
Dzień 23 czerwca
Kraje  ONZ
Typ święta międzynarodowe
Znaczenie sytuacja wdowy (i jej dzieci) po śmierci męża
Podobne święta Dzień Kobiet

Obchody mają na celu zwrócenia szczególnej uwagi krajów członkowskich ONZ, organizacji międzynarodowych i regionalnych na sytuację wdów po śmierci swoich mężów (niezależnie od wieku i pochodzenia) i ich dzieci. Dość często zdarza się, że pozostają one bez podstawowych środków do przeżycia. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa, aby przestrzegano Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW z 18 grudnia 1979)[1] i inne traktaty dotyczące praw człowieka[2].

Musimy uznać istotny wkład wdów i musimy zapewnić, aby korzystały z praw i zabezpieczenia społecznego na jakie zasługują. Śmierć jest nieunikniona, ale możemy zmniejszyć cierpienie wdowy poprzez podniesienie ich statusu i pomagając im w ich godzinie potrzeby . Przyczyni się to do promowania pełnego i równego uczestnictwa wszystkich kobiet w społeczeństwie. I to przybliży nas do zakończenia ubóstwa i promowania pokoju na świecie.
(SG ONZ-Ban Ki-moon)[3]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 1982 r. nr 10, poz. 71 - Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.
  2. Działania ONZ na rzecz kobiet na UNIC Warsaw
  3. International Widows Day - Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z 22 czerwca 2011 (ang.)

BibliografiaEdytuj