Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum

Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum powstał w 1998 roku. Odbywa się corocznie w czasie trwania Miesiąca Miłosierdzia Bożego, w Łapach. Festiwal objęli swym patronatem Biskup Łomżynski, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Starostwo Powiatu Białostockiego.

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum
Lata aktywności

od 1998

Miejscowość

Łapy

Tematyka

muzyka chóralna

  • prezentacja i popularyzacja muzyki sakralnej i wielkanocnej,
  • rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
  • doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
  • konfrontacja poziomu artystycznego zespołów, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy między zespołami,
  • popularyzowanie współczesnej literatury chóralnej,
  • inspirowanie środowiska kompozytorskiego do twórczości dla amatorskiego ruchu chóralnego.

Historia

edytuj

Początkowo festiwal miał jedynie charakter wojewódzki. W 1999 roku zyskał charakter ogólnopolski, a w 2000 roku stał się festiwalem międzynarodowym. Od 2001 roku w ramach festiwalu organizowane jest seminarium dla dyrygentów chórów.

Uczestnicy

edytuj

Festiwal skierowany jest do chórów amatorskich, działających przy parafiach w polsce i za granicą. Minimalny wiek uczestników wynosi 16 lat. Każdy chór musi wykonać jeden utwór obowiązkowy, związany z tematyką Wielkanocy.

Organizatorzy

edytuj

Laureaci Grand Prix

edytuj