Miara (metrologia)

liczbowy wynik pomiaru danej wielkości

Miara (wielkości fizycznej lub umownej) – liczbowy wynik pomiaru danej wielkości, wartość wielkości fizycznej lub umownej wyrażona w postaci iloczynu liczby (wartości liczbowej wielkości), określającej stosunek wartości wielkości do jednostki miary (czyli wskazującej, ile razy wartość ta jest większa lub mniejsza od jednostki miary) i jednostki miary tej wielkości[1].

Dawniej nazwa przyrządu pomiarowego lub jednostki miary.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Międzynarodowy Słownik Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologii. Warszawa: Główny Urząd Miar, 1996. ISBN 83-906546-0-1.