Miasta dla rowerów

ogólnopolska sieć, porozumienie organizacji, instytucji i osób działających na rzecz praw rowerzystów i popularyzacji roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu w mieście

Miasta dla rowerów – ogólnopolska sieć, porozumienie organizacji, instytucji i osób działających na rzecz praw rowerzystów i popularyzacji roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu w mieście. „Miasta dla rowerów” (wcześniej „międzymiastówka rowerowa”) powstały w 1995 roku na spotkaniu w Krakowie. Początkowo działała w ramach Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, od 1998 r. w ramach Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego. Sieci „MdR” szefuje od samego początku Marcin Hyła.

Miasta dla rowerów
Państwo  Polska
Siedziba Wrocław
Prezes Marcin Hyła
Nr KRS 0000376302
Data rejestracji 20 stycznia 2011
brak współrzędnych

Członkowie sieci[1]Edytuj

Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji "Sekcja Rowerzystów Miejskich"Edytuj

 
Rowerowe powitanie wiosny (20.03.2005 r.) – przejazd ulicami Poznania

Sekcja Rowerzystów Miejskich początkowo działała jako część Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów, po roku weszła w struktury Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Od 1997 r. jest osobnym stowarzyszeniem, które posiada osobowość prawną.

Główne cele stowarzyszenia to promocja roweru jako środka komunikacji miejskiej i działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego w mieście i poza nim (miejskie i turystyczne drogi rowerowe, parkingi dla rowerów itp.).

Sekcja Rowerzystów Miejskich organizuje demonstracje i inne imprezy rowerowe, prowadzi korespondencję i uczestniczy w spotkaniach z władzami miasta i projektantami dróg rowerowych, współpracuje z mass mediami i prowadzi działalność wydawniczą. Ważne miejsce w kalendarzu imprez organizowanych przez SRM zajmuje rowerowe powitanie wiosny, podczas którego topiona jest nietypowa marzanna symbolizująca wybrany problem komunikacyjny dotyczący ruchu rowerowego.

Bractwo RoweroweEdytuj

Zarejestrowano je w 2003 r. w Radomiu.

Cele działalności Bractwa to zachęcanie do używania środków transportu mało uciążliwych dla otoczenia, działanie na rzecz budowy infrastruktury rowerowej oraz popieranie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska życia człowieka. Bractwo współpracuje z Urzędem Miejskim, Miejską Pracownią Urbanistyczną i Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu. Zabiera głos w środkach masowego przekazu, między innymi w stałym cyklu felietonów w tygodniku „7 Dni”. Współorganizuje Radomską Masę Krytyczną. Bractwo urządza wycieczki rowerowe w okolice Radomia oraz inne imprezy integracyjne dla środowiska Radomskich rowerzystów.

Zielone MazowszeEdytuj

Osobny artykuł: Zielone Mazowsze.

Jest to ekologiczna organizacja pozarządowa założona w 1994 w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim promocją zrównoważonego transportu, czyli modelem rozwoju przestrzeni miejskiej i infrastruktury transportowej ogólnokrajowej, która umożliwia sprawne poruszanie się bez konieczności degradacji środowiska i przestrzeni. Przejawia się to w lobbowaniu na rzecz ścieżek rowerowych oraz sprawnego systemu komunikacji miejskiej i kolejowej.

Najbardziej znaną akcją Zielonego Mazowsza jest comiesięczny przejazd rowerzystów po ulicach Warszawy znany jako Warszawska Masa Krytyczna. Demonstracja na rzecz traktowania rowerów jako równouprawnionych uczestników ruchu, zarówno pod względem prawa jak i infrastruktury, rusza w ostatni piątek każdego miesiąca o 18:00 z Placu Zamkowego.

Obywatelski Ruch Ekologiczny (ORE)Edytuj

Obywatelski Ruch Ekologiczny (ORE) – powstał ok. 1996 r. w Łodzi, obecnie nieaktywny. W ramach sieci Miasto dla Rowerów, ORE organizowała Łódzką Masę Krytyczną, budowała parkingi rowerowe, działała na rzecz rozbudowy sieci dróg rowerowych w Łodzi, prowadziła działania propagandowe na rzecz promowania ruchu rowerowego, oraz organizowała w Łodzi Europejski dzień bez samochodu.

Działalność ORE wykraczała znacznie poza ramy działań na rzecz ruchu rowerowego i ta część jego działań stanowiła tylko jeden, nie najważniejszy kierunek działań tego ruchu. ORE współtworzyła czasopismo „Obywatel”.

Raciborska Inicjatywa Rowerowa SOFT CITYEdytuj

Inicjatywa powstała po drugiej raciborskiej masie krytycznej w 2008 roku. Celem jest nadanie miastu nowego charakteru, przede wszystkim poprzez otwarcie na transport ekonomiczny i ekologiczny. 25 kwietnia 2009 roku SOFT CITY zorganizowało trzecią edycję raciborskiej masy, w której wzięło udział 500 rowerzystów – co być może jest najlepszym wynikiem w Polsce, biorąc pod uwagę proporcje pomiędzy liczbą uczestników a mieszkańców[2][3]

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj