Michał Jerzy Czartoryski

polski książę, wojewoda wołyński, sandomierski i bracławski

Michał Jerzy Czartoryski herbu Pogoń Litewska (ur. 1621, zm. 13 kwietnia 1692 w Podhorcach) – wojewoda sandomierski od 1680, wojewoda wołyński od 1661, wojewoda bracławski od 1658[1][2], kasztelan wołyński od 1653, starosta krzemieniecki w latach 1645-1653 i 1688-1689, starosta wielicki w 1681 roku[3], książę na Klewaniu i Żukowie, wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1668 roku[4], wielki poseł do cara Fiodora III Romanowa w 1678 roku[5].

Michał Jerzy Czartoryski
Herb
Pogoń Litewska
Rodzina

Czartoryscy herbu Pogoń Litewska

Data urodzenia

1621

Data i miejsce śmierci

13 kwietnia 1692
Podhorce

Ojciec

Mikołaj Jerzy Czartoryski

Matka

Izabela Kordecka

Żona

1. Rosine Margarethe von Eckenberg
2. Eufrozyna Stanisławska
3. Joanna Weronika Olędzka

Założyciel linii klewańskiej Czartoryskich.

Kariera

edytuj

Był synem Mikołaja Czartoryskiego (zm. 1662) – wojewody wołyńskiego, dziedzica na Klewaniu i Żukowie i Izabeli Kordeckiej.

Studiował na licznych studia zagranicznych. Od 1642 r. był dworzaninem królewskim, w 1645 został starostą kamienieckim. Poseł na sejm 1646 roku[6]. Poseł sejmiku łuckiego na sejm zwyczajny 1652 roku[7].

W 1653 został kasztelanem wołyńskim, a w 1658 wojewodą bracławskim, a w 1661 wołyńskim.

W 1667 pełnił funkcję komisarza do spraw granicznych z Mołdawią. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa wołyńskiego w 1669 roku[8], podpisał jego pacta conventa[9]. W 1672 był członkiem konfederacji gołąbskiej. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[10]. Elektor Jana III Sobieskiego z województwa wołyńskiego w 1674 roku[11][12], podpisał jego pacta conventa[13].

W 1680 otrzymał urząd wojewody sandomierskiego.

Był fundatorem kościoła i klasztoru dominikańskiego w Czernelicy[14].

Zmarł 13 kwietnia 1692 w Podhorcach. Pozostawił m.in. Listy /kopie/ w rękopisie.

Drzewo genealogiczne

edytuj

Jego pierwszą żoną była Rosine Margarethe von Eckenberg (1625 – 13 października 1648), córka NN von Eckenberga i Margarethe von Toll, którą poślubił 16 czerwca 1646.

Jego drugą żoną była Eufrozyna Stanisławska (18 kwietnia 1629 – 2 stycznia 1668, Warszawa), córka Jana Andrzeja Stanisławskiego i Zofii Kozłowskiej, którą poślubił 2 lutego 1650, w Warszawie.

Jego trzecią żoną była Joanna Weronika Olędzka (zm. 1 sierpnia 1729), córka Tomasza Olędzkiego i Anny Grzybowskiej, którą poślubił 15 grudnia 1668, w Zakroczymiu. Para miała syna:

4. Jerzy Czartoryski (ok. 1560-1626)      
    2. Mikołaj Jerzy Czartoryski (zm. 1662)
5. Izabela Aleksandra Wiśniowiecka (zm. 1612)        
      1. Michał Jerzy Czartoryski
6. Joachim Kordecki    
    3. Izabela Kordecka    
7. Anna Chodkiewiczówna      
 

Przypisy

edytuj
 1. Czartoryski Michał Jerzy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2020-11-01].
 2. Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie, Osoby i biografie: Czartoryski Michał Jerzy h. Pogoń. www.wilanow-palac.pl. [dostęp 2020-11-01]. (pol.).
 3. Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII w". Oprac. Marian Wolski, Kórnik 2007, s. 159.
 4. Herbarz polski, t. I, Lipsk 1839-1846, s. 380.
 5. Historia dyplomacji polskiej, t. II: 1572-1795, pod redakcją Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982, s. 264.
 6. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 164.
 7. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 340.
 8. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
 9. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
 10. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.
 11. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 154.
 12. Oswald Pietruski: Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich. Lwów: 1845, s. 58.
 13. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 28.
 14. Czernelica – klasztor dominikanów [online], Instytut Polski w Kijowie, 19 kwietnia 2019 [dostęp 2023-04-09] (pol.).

Bibliografia

edytuj