Michał Kazimierz Pac (kasztelan połocki)

Zobacz też: Inne osoby nazywające się Michał Pac.

Michał Kazimierz Pac herbu Gozdawa (ur. 1650 w Połocku, zm. 1724) – starosta wasilkowski, kasztelan połocki.

Michał Kazimierz Pac
Herb
Gozdawa
Rodzina Pacowie herbu Gozdawa
Data i miejsce urodzenia 1650
Połock
Data śmierci przed 24 października 1724
Ojciec Konstanty Władysław Pac
Matka Aleksandra Lisowska
Żona

I v. ks. Massalska
II v. Teresa Balicka
III v. Katarzyna Karaś

Dzieci

z Teresą Balicką
Konstanty Antoni
Marianna
x I v. Hektor Karęga
II v. Michał Węslawski
III v. Aleksander Puciata
Zofia Anna
x Michał Mikołaj Tyzenhauz
z Katarzyną Karaś
Ludwika
x Jan Krzysztof Niemirowicz Szczytt

Syn Konstantego Władysława i Aleksandry Lisowskiej herbu Lis. W 1668 ojciec scedował mu starostwo wasilkowskie. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa połockiego w 1669 roku[1]. Pac był na sejmie elekcyjnym 1669 i podpisał zaprzysiężenie przez króla Michała Korybuta Wisniowieckiego paktów konwentów. Brak wiadomości o losach Paca w latach następnych, oddał głos na Augusta II z województwa witebskiego. Na sejmie elekcyjnym 1697 był deputatem do pacta conventa z powiatu orszańskiego[2]. 1 października 1697 został kasztelanem połockim. Był członkiem konfederacji olkienickiej w 1700 roku[3]. Z końcem 1716 zrezygnował z kasztelanii połockiej na rzecz swego bratanka pisarza wielkiego litewskiego Krzysztofa Konstantego, ale z niewyjaśnionych powodów rezygnację wycofał.

Był trzykrotnie żonaty:

 • w 1670 z nieznaną z imienia ks. Massalską (zm. 1680), córką podkomorzego grodzieńskiego Stanisława Massalskiego i wnuczką kniazia Andrzeja Massalskiego[4][5]
 • w 1682 poślubił wojszczankę wendeńską Teresą Balicką[6] (zm. 1716), z którą miał troje dzieci:
  • Mariannę I v. za Hektorem Karęgą II v. za Michałem Węslawskim III v. za Aleksandrem Puciatą
  • Konstantego Antoniego (zm. przed 1716)
  • Zofię za podkomorzym wileńskim Michałem Mikołajem Tyzenhauzem herbu Bawół
 • trzecią żoną (co najmniej od 1711) była Katarzyna Karasiówna herbu Dąbrowa (zm. 1747), córka Samuela Karasia, a wdowa po pułkowniku królewskim Michale Perottim (Perott/Perut)[6], z którą miał córkę:

Katarzyna Karaś po śmierci Michała Kazimierza Paca wyszła po raz trzeci za mąż za Michała Gustawa Wiszniewskiego, łowczego orszańskiego[6].

PrzypisyEdytuj

 1. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s.]
 2. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 20.
 3. [Postanowienie generalne stanów W. X. Litewskiego wieczne y nigdy nienaruszone, na zieździe walnym woiewództw y powiatów. Pospolitym ruszeniem pod Olkinikami uchwalone [...] 1700], rkps Biblioteki Kórnickiej 00404, [b.n.s.]
 4. Michał Kazimierz Pac, [w:] J. Wolff, Pacowie: materyjały historyczno-genealogiczne, 1885, s. 233–239.
 5. Massalski Andrzej, Massalski Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny t. 20 s. 133 i 143.
 6. a b c Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XV-XVIII w., IH PAN, 2018, s. 105.
 7. Szczytt Niemirowicz Józef, [w:] Polski Słownik Biograficzny t. 47 s. 561.
 8. T. Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej, Rocznik IV, Poznań 1882, s. 363–364.

BibliografiaEdytuj