Michał Rahoza

Michał Rahoza (ur. ok. 1540 w Mińsku, zm. w lecie 1599 w Nowogródku) – prawosławny, a następnie unicki metropolita kijowski (od 1589), propagator unii brzeskiej.

Michał Rahoza
Metropolita Kijowa, Halicza i całej Rusi
Ilustracja
Herb duchownego
Kraj działania

I Rzeczpospolita

Data i miejsce urodzenia

ok. 1540
Mińsk

Data i miejsce śmierci

1599
Nowogródek

Prawosławny metropolita kijowski
Okres sprawowania

1589–1596

Unicki metropolita kijowski
Okres sprawowania

1596–1599

Wyznanie

prawosławie/katolicyzm

Kościół

Patriarchat Konstantynopolitański/
Kościół unicki

Chirotonia biskupia

1 sierpnia 1589

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

1 sierpnia 1589

Konsekrator

Jeremiasz II Tranos

Michał Rahoza pochodził z drobnej szlachty białoruskiej powiatu mińskiego pieczętującej się herbem Szreniawa. W 1579 r. został archimandrytą mińskiego monastyru Wniebowstąpienia Pańskiego.

W 1589 mianowany przez króla polskiego Zygmunta III Wazę prawosławnym metropolitą kijowskim. Jako metropolita podejmował próby zreformowania Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej (odbywanie corocznych synodów, udział duchownych prawosławnych w sądach trybunalskich, wybór wyższej hierarchii cerkiewnej przez duchowieństwo ruskie, zwiększenie kontroli władyków nad bractwami cerkiewnymi), jednak jego inicjatywy blokowane były przez inne środowiska walczące o wpływy w Cerkwi: świeckich (Konstanty Ostrogski) i bractwa stauropigialne. Wzajemne blokowanie się inicjatyw reformatorskich było jednym z powodów ostatecznego opowiedzenia się metropolity Michała za ideą unii kościelnej z Rzymem[1]. Był sygnatariuszem aktu unii brzeskiej[2].

Chociaż nie należał do inicjatorów unii, poparł tę ideę i odegrał istotną rolę w przygotowaniu i realizacji synodu w Brześciu i unii brzeskiej, w której wyniku powstał Kościół unicki (zwanym od XVIII w. greckokatolickim, a obecnie Kościół katolicki obrządku bizantyjskiego-ukraińskiego lub Ukraińską Cerkwią greckokatolicką).

W 1596 Michał Rahoza został pierwszym zwierzchnikiem tego Kościoła i pierwszym unickim metropolitą Kijowa, Halicza i całej Rusi (w miejsce uprzednio zlikwidowanej metropolii prawosławnej).

Zobacz teżEdytuj

LiteraturaEdytuj

  • T. Kempa, Metropolita Michał Rahoza a unia brzeska, Klio, t. 2, 2002, s. 48–100.

PrzypisyEdytuj

  1. T. Kempa, Metropolita Michał Rahoza a unia brzeska, Klio, t. 2, 2002, s. 56–62.
  2. В.А. Теплова, З.И.Зуева,Уния в документах, Mińsk 1997, s. 139.

Linki zewnętrzneEdytuj

Poprzednik
Onezyfor Dziewoczka
Prawosławny metropolita kijowski
1589 - 1599
Następca
Hiob (Borecki)