Michał Strasz

Michał Strasz herbu Odrowąż (ur. ok. 1739, zm. 2 II 1824) – szlachcic polski, podsędek radomski, komisarz ziemski radomski, miecznik i łowczy opoczyński, prezes Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji w Radomiu, poseł sandomierski na Sejm Wielki w 1788 roku[1], członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. W Królestwie Kongresowym, senator kasztelan i prezes Trybunału Radomskiego.

Był deputatem z województwa sandomierskiego na Trybunał Główny Koronny w 1782 roku[2].

Wybrany ze stanu rycerskiego sędzią Sejmu Czteroletniego w 1788 roku[3].

Odznaczony Orderem Świętego Stanisława I klasy w 1815 roku[4].

Źródła:

  • Polski Słownik Biograficzny 32279: t. 44 s. 210 STRASZ Michał z Białaczowa h. Odrowąż (ok. 1740-1824) podsędek radomski, poseł sandomierski na Sejm Czteroletni, prezes Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji w Radomiu, senator kasztelan Królestwa Polskiego

PrzypisyEdytuj

  1. Kalendarzyk narodowy y obcy na rok ... 1792. ..., Warszawa 1791, s. 316.
  2. Actum Lublinii in Iudiciis Ordinariis Generalibus Tribunalis Regni ... Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octogesimo Secundo, [b.n.s.]
  3. Volumina Legum, t. IX, Kraków 1889, s. 99.
  4. Stanisław Łoza, Kawalerowie orderu św. Stanisława, w: Miesięcznik Heraldyczny, nr 5, r. IX, Warszawa, sierpień 1930, s. 98.