Michał Straszewicz

Michał Straszewicz herbu Odrowąż (zm. 1 listopada 1818) – kasztelan upicki w latach 1793-1794, marszałek upicki w latach 1777-1794, konsyliarz powiatu upickiego w konfederacji targowickiej w 1792 roku[1].

W 1778 roku był członkiem Departamentu Skarbowego Rady Nieustającej[2]. Był posłem na sejm 1780 roku z powiatu upickiego[3].

W 1793 roku był członkiem Komisji Wojskowej Wielkiego Księstwa Litewskiego z nominacji konfederacji targowickiej. Był członkiem sprzysiężenia litewskiego przygotowującego wybuch powstania kościuszkowskiego. W 1794 roku został członkiem Rady Najwyższej Rządowej Litewskiej.

Ojciec Józefa, pisarza.

PrzypisyEdytuj

  1. Złota księga szlachty polskiej, r. XII, Poznań 1890, s. 149.
  2. Kolęda warszawska na rok 1778, Warszawa 1778, [b.n.s]
  3. Dyaryusz Seymu Ordyngo [!] Warszawskiego Roku 1780 Dnia 2go Pazdziernika Zaczętego, z Wyrażeniem Posłow, Sessyi, Projektow, Mow, &c., Grodno 1780, s. 6.

BibliografiaEdytuj

  • Gazeta Warszawska. 1793, nr 26, [b.n.s.]
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom II: Województwo trockie. XIV-XVIII wiek pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009, s. 655.
  • Zdzisław Sułek, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego, Warszawa 1982, s. 26, 266.