Mieczysław Jastrun

polski poeta i eseista

Mieczysław Jastrun (ur. 29 października 1903 w Korolówce, zm. 22 lutego 1983 w Warszawie) – polski poeta, prezentujący lirykę refleksyjno-filozoficzną i moralistyczną, tłumacz poezji francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej.

Mieczysław Jastrun
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 29 października 1903
Korolówka
Data i miejsce śmierci 22 lutego 1983
Warszawa
Narodowość polska
Dziedzina sztuki poezja
Ważne dzieła
 • Spotkanie w czasie
 • Mickiewicz
Odznaczenia
Order Sztandaru Pracy I klasy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi
Nagrody

Nagroda Polskiego PEN Clubu (1969), Nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1972), nagroda miesięcznika „Odra” (1977)

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w Korolówce (w ówczesnej Galicji Wschodniej) w rodzinie żydowskiej, jako Mojsze Agatsztein, syn Józefa Agatsteina i Marii z domu Wiensohn. Dzieciństwo spędził w Jodłowej, do szkoły powszechnej uczęszczał w Ryglicach, gdzie jego ojciec otworzył gabinet lekarski. Mieszkali w różnych miejscowościach, w których pracował jego ojciec. W latach 1915–1919 przebywał w Krakowie, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Z powodu wybuchu wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921) przerwał naukę i zaciągnął się jako ochotnik do Wojska Polskiego. Nie uczestniczył jednak w walkach, gdyż w tym czasie ciężko zachorował na tyfus. 9 marca 1920 wraz ze swoim starszym bratem Jerzym Stanisławem (późniejszy Jerzy Gierowski) przyjął chrzest w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jodłowej. Nie powrócił już do Krakowa, a ostatnie dwie klasy szkoły średniej ukończył w Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Mieszkał wtedy w Pleśnej, u swojej dawnej opiekunki (1921−1923). Po złożeniu egzaminu dojrzałości studiował polonistykę, germanistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zadebiutował jako poeta wierszem Wielki wóz opublikowanym w miesięczniku „Skamander” (1925). W 1929 doktoryzował się u Stanisława Windakiewicza na podstawie rozprawy Stosunek Wyspiańskiego do Słowackiego.

Po ukończeniu studiów, pracował jako nauczyciel języka polskiego i propedeutyki filozofii w prywatnym gimnazjum w Kolbuszowej (1928−1929), następnie w Brześciu i w Społecznym Polskim Gimnazjum Męskim w Łodzi. Jego uczniami byli m.in. Jerzy Jochimek i Jerzy Pomianowski. Od 1929 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP), a w 1930 został członkiem Polskiego Pen Clubu. Po wyjeździe z Tarnowa utrzymywał kontakt z miastem, gdzie spotykał się z innym literatem – Romanem Brandstaetterem. Rozwijał swą twórczość literacką ogłaszając liczne wiersze, artykuły i przekłady poetyckie w językach obcych w wielu czasopismach, m.in. w Wiadomościach Literackich, Skamandrze, Gazecie Literackiej, Okolicy Poetów, Kamenie czy Ateneum.

Po wybuchu II wojny światowej przedostał się w grudniu do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Tam zajmował się pracą translatorską z klasyki rosyjskiej i ukraińskiej i brał udział w redagowaniu podręczników szkolnych w języku polskim. 17 września 1940 roku wstąpił do Związku Radzieckich Pisarzy Ukrainy[1].

Po zajęciu Lwowa przez III Rzeszę w 1941 powrócił do Warszawy i włączył się w nurt tajnego nauczania oraz nawiązał współpracę z prasą konspiracyjną używając pseudonimu Jan Klonowicz. Aby uniknąć aresztowania przez gestapo, przeniósł się do Międzylesia (lipiec 1944). Jeszcze przed zakończeniem wojny osiadł w Lublinie, gdzie pisał do tygodnika „Odrodzenie” (do 1949) oraz pracował w redakcji „Wsi” i „Rzeczpospolitej”.

Jesienią 1945 wyjechał do Łodzi. Wstąpił do PPR; pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Kuźnicy”, w której ogłaszał swoje utwory. Po 1947 był autorem utworu pt. Tren na śmierć generała Świerczewskiego[2]. Od 1949 mieszkał na stałe w Warszawie; rok później ożenił się z poetką Mieczysławą Buczkówną (1924-2015), z którą miał syna Tomasza (ur. 1950). Mieczysław Jastrun kontynuował pracę artystyczną publikując swoje utwory w wielu czasopismach i wydawnictwach. Prowadził także wykłady z poezji współczesnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1957, po niedopuszczeniu przez Władysława Gomułkę wydawania miesięcznika literackiego „Europa”[3], którego był współzałożycielem, wystąpił z PZPR. Należał do sygnatariuszy Listu 34 – pisarzy i uczonych występujących w obronie wolności słowa (1964). Był laureatem wielu nagród literackich, m.in.: Nagrody Polskiego Pen Clubu za przekłady z języka niemieckiego (1969), Nagrody Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1972). W styczniu 1976 roku podpisał list protestacyjny do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu PRL przeciwko zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej[4]. 23 sierpnia 1980 roku dołączył do apelu 64 uczonych, pisarzy i publicystów do władz komunistycznych o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami[5].

Zmarł w Warszawie.

TwórczośćEdytuj

 
Grób Mieczysława Jastruna

Poezja:

 • Spotkanie w czasie, wyd. Ferdynand Hoesick, Warszawa 1929.
 • Dzieje nieostygłe (1935).
 • Strumień i milczenie, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Kraków 1937.
 • Godzina strzeżona, Związek Zawodowy Literatów Polskich, Lublin 1944.
 • Rzecz ludzka, „Książka”, Warszawa 1946.
 • Sezon w Alpach i inne wiersze, „Książka”, Kraków 1948.
 • Barwy ziemi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951.
 • Poemat o mowie polskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952.
 • Poezja i prawda, Czytelnik, Warszawa 1955.
 • Genezy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959.
 • Większe od życia, Czytelnik, Warszawa 1960.
 • Intonacje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
 • Strefa owoców, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964.
 • W biały dzień, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967.
 • Godła pamięci, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969.
 • Wyspa, Czytelnik, Warszawa 1973.
 • Błysk obrazu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
 • Scena obrotowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.
 • Punkty świecące, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
 • Wiersze z jednego roku, Czytelnik, Warszawa 1981.
 • Fuga temporum, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

Eseje, szkice biograficzne, teksty o literaturze:

 • Mickiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949.
 • Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954.
 • Wizerunki. Szkice literackie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956.
 • Między słowem a milczeniem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960.
 • Mit śródziemnomorski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
 • Wolność wyboru, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969.
 • Sytuacja poezji, 1971.
 • Gwiaździsty diament Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
 • Walka o słowo, Czytelnik, Warszawa 1973.
 • Podróż do Grecji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
 • Forma i sens poezji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

Proza:

 • Spotkanie z Salomeą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959 (powieść o Słowackim).
 • Piękna choroba, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961 (powieść autobiograficzna).
 • Smuga światła, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983 (wspomnienia)
 • W innym miejscu, w innym czasie, Czytelnik, Warszawa 1994 (opowiadania)
 • Dzienniki 1955-1981, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
 • Pamięć i milczenie. Z rękopisów przygotował do druku A. Lam. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006.

Przetłumaczył Elegie duinejskie i Poezje Rainera Marii Rilkego, poezję Friedricha Hölderlina. Napisał esej O przekładzie jako o sztuce słowa.

Mieczysław Jastrun, mimo iż mocno związany był z Tarnowem i jego najbliższymi okolicami, nie eksponował tych więzów, ani nie starał się ich odnawiać. Jednak w jego twórczości, zwłaszcza prozatorskiej, znajduje się wiele wątków, odniesień czy wspomnień dotyczących tego czasu, kiedy tu żył i mieszkał, kiedy budziły się jego pierwsze fascynacje poetyckie, związki uczuciowe. Krainę dzieciństwa i młodości, „krainę snów” odkrywamy w „Dziennikach i wspomnieniach” (1955), „Pięknej chorobie” (1961), „Smudze światła” (1983) i zwłaszcza w pośmiertnie wydanych wspomnieniach „Pamięć i milczenie” (2006).

W 1950 r. z okazji Święta 22 lipca otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia[6]. W 1955 roku otrzymał Nagrodę Państwową I. stopnia[6].

W 1954, w 10 rocznicę Polski Ludowej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski[7]. W 1949 Prezydent RP Bolesław Bierut nadał mu Order Sztandaru Pracy I klasy[8].

Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 169-2-11)[9].

PrzypisyEdytuj

 1. Bohdan Urbankowski, Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina, t. 1, Warszawa 1998, s. 123.
 2. Kazimierz Konieczny, Henryk Wiewióra: Karol Świerczewski Walter. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, 1971, s. 373–374.
 3. Łukasz Garbal, Dorota Szczerba, Nota edytorska do reedycji miesięcznika „Europa”, „Teksty Drugie”, 1-2, 2008, s. 297-301 [dostęp 2019-03-06].
 4. Kultura 1976/03/342 Paryż 1976, s. 30.
 5. Apel (dokument KSS KOR, Archiwum Opozycji IV/04.05.43 [b.n.s])
 6. a b Bohdan Urbankowski, Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina, t. 2, Warszawa 1998, s. 315.
 7. Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych (M.P. z 1954 r. nr 112, poz. 1565).
 8. Zarzą;dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1949 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy" (M.P. z 1950 r. nr 6, poz. 58).
 9. Cmentarz Stare Powązki: MIECZYSŁAW JASTRUN, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2019-05-28].

BibliografiaEdytuj