Mieczysław Król

polski architekt

Mieczysław Król (ur. 3 grudnia 1928 w Nowym Targu, zm. 14 marca 2013 w Krakowie) – polski architekt.

Mieczysław Król
Data i miejsce urodzenia

3 grudnia 1928
Nowy Targ

Data i miejsce śmierci

14 marca 2013
Kraków

Miejsce spoczynku

Cmentarz Rakowicki

Zawód, zajęcie

architekt

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (od 1908)

ŻyciorysEdytuj

W 1944 ukończył Szkołę Handlową w Nowym Targu, do grona nauczycieli należał grafik prof. Józef Mroszczak. W 1948 złożył egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej, od 1952 pracował zawodowo, wtedy też został członkiem SARP. W 1954 obronił pracę dyplomową, a następnie pracował jako projektant w biurze architektonicznym Miastoprojektu Katowice. Od 1963 był pracownikiem dydaktycznym Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, trzy lata później rozpoczął pracę na pełnym etacie jako nauczyciel akademicki w Katedrze Projektowania Urbanistyczno-Architektonicznego. Również w 1966 został członkiem Rady Naukowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w 1969 przedstawił w Katedrze Projektowania Budynków Mieszkalnych i Usługowych Oddziału Architektury Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej pracę doktorską, której promotorem był prof. Zygmunt Majerski, uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W 1976 został rzeczoznawcą SARP w zakresie planów realizacyjnych budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Od 1977 był wykładowcą i docentem na Politechnice Śląskiej, po uzyskaniu stopnia profesora nadzwyczajnego został zastępcą dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki i pełnił tę funkcję w latach 1978-1979, a następnie zastępcą kierownika Katedry Projektowania Architektonicznego. Od 1981 przez trzy lata pełnił funkcję kierownika Zakładu Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Usługowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, a od 1984 był członkiem Wojewódzkiej Rady Plastyki w Katowicach. W 1988 uzyskał patent nr 143005 na sposób formowania pasmowej zabudowy mieszkaniowej, trzy lata później został profesorem nadzwyczajnym.

Dorobek architektoniczny (realizacje)Edytuj

 
Dom Handlowy „Zenit” w Katowicach
 
Katowicka „Superjednostka”
 
Pałac Ślubów, w tle „Superjednostka”
 
Parafia św. Jacka w Katowicach-Ochojcu
 
Wnętrze Katedry Chrystusa Króla w Katowicach
 
Kaplica w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach

Prace naukoweEdytuj

 • 1969
  • Projektowanie architektoniczne wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach zagrożonych szkodami górniczymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Zeszyt 25, Ochrona Terenów Górniczych nr. 10/1969.
 • 1972
  • Wpływ zanieczyszczenia powietrza na projektowanie architektoniczne zespołów i budynków mieszkalnych na terenach uprzemysłowionych (zastosowanie środków ochrony biernej), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Zeszyt 28.
 • 1975
  • Kształtowanie wież mieszkalnych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, praca przedstawiona w PAN oddział Katowice
  • Intensyfikacja zabudowy w procesach modernizacyjnych centrów miast śląskich, praca przedstawiona na spotkaniu PAN w Zabrzu
 • 1976
  • Poszukiwanie koncepcji przebudowy starych bloków zabudowy śródmiejskiej, Informator Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miasta i Osiedli Wiejskich w Katowicach nr. 2.
  • Próba koncepcji przebudowy starych bloków zabudowy śródmiejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Zeszyt 476, praca przedstawiona na Śląskiej Komisji Urbanistyki i Architektury PAN oddział w Katowicach.
  • Koncepcja przebudowy starych bloków zabudowy śródmiejskiej Katowic i innych miast śląskich, Rocznik Katowicki 1976.
  • Przydatność podziału strefowego starych międzyulicznych bloków śródmiejskich dla prowadzenia kompleksowych operacji modernizacyjnych, praca przedstawiona na spotkaniu PAN w Zabrzu.
 • 1978
  • Czy można uniknąć uniformacji przestrzeni?, referat na I Ogólnopolskim Konserwatorium PAN w Krakowie-Mogilanach.
  • Metoda podziału strefowego międzyulicznego bloku zabudowy śródmiejskiej i jej zastosowania w procesie rewaloryzacji centrów miast śląskich, opracowanie dla Wojewódzkiego Biura Projektów w Katowicach.
 • 1979
  • Wybrane zagadnienia modernizacji istniejącej tkanki zabudowy terenów centralnych miast śląskich, komisja Urbanistyki i Architektury PAN oddział Katowice.
  • Modyfikacja programu nauczania w Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.
 • 1980
  • Kształcenie architekta, wstępne założenia modyfikacji programu nauczania na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, Zeszyty Komisji Urbanistyki i Architektury PAN oddział Katowice.
  • Poszukiwania koncepcji przebudowy starych bloków zabudowy śródmiejskiej, synteza praca zbiorowa PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska i Politechniki Śląskiej
  • Modernizacje dwóch kwartałów śródmieścia Katowic (projektowe koncepcje programowo przestrzenne – opracowanie wdrożeniowe pracy z 1978 na potrzeby Wojewódzkiego Biura Projektów w Katowicach);
  • O problemie formy w terenach górskich na przykładzie Podhala, Zeszyty Problemowe ZG SARP w Tucznie.
 • 1981
  • Problem racjonalnego kształtowania dachu w terenach górskich na przykładzie regionu Podtatrza, projekty zrealizowane w Brennej i Ustroniu-Jaszowcu w 1982.
 • 1982
  • O potrzebie poszukiwań urbanistyczno-architektonicznych rozwiązań budynków i ich zespołów dostosowanych do warunków środowiskowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Zeszyty Naukowe Urbanistyki i Architektury PAN oddział Katowice.
 • 1983
  • Referat o kształceniu architektów na Politechnice Śląskiej na Międzynarodowym Sympozjum „Architektura-Kształcenie-Zawód” na Politechnice Łódzkiej.
 • 1985
  • Normatyw Śląski – propozycja standardu powierzchniowego mieszkań w budynkach wielorodzinnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na lata 1986-1999, Komunikat Komisji Urbanistyki i Architektury PAN oddział Katowice;
  • Piękno architektury a środowisko, wykład na Seminarium I Biennale Architektury w Katowicach;
  • Projektowanie zespołów i budynków na terenach objętych eksploatacją górniczą na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury PAN oddział Katowice;
  • Obiekty i osiedla mieszkaniowe w dostosowaniu do specyficznych warunków aglomeracji przemysłowych z wyszczególnieniem GOP, Synteza dla Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska.
 • 1986
  • Jakość środowiska podstawą jakości mieszkania, Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury PAN oddział Katowice.
 • 1987
  • Szklane domy – w poszukiwaniu ekoarchitektury, komunikat na Sesji Naukowej Politechniki Śląskiej;
  • Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na kształtowanie budynków i zespołów mieszkaniowych na terenach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, PAN oddział Katowice, opublikowane przez Ossolineum.

Nagrody i odznaczeniaEdytuj

 • Indywidualna nagroda III stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Techniki, za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej 1979/;
 • Krzyż Orderu Pro Ecclesia et Pontifice /1983/;
 • Nagroda Województwa Katowickiego za całokształt twórczości architektonicznej /1984/;
 • Nagroda Politechniki Śląskiej za szczególne zasługi dla uczelni /1984/;
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski /1986/;
 • Nagroda MEN III stopnia, indywidualna z tytułu osiągnięć naukowych /1989/.

BibliografiaEdytuj