Mieczysław Kwiecień

polski duchowny protestancki, biblista

Mieczysław Kwiecień (ur. 15 czerwca 1936 w Warszawie) – polski duchowny protestancki wyznania zielonoświątkowego, biblista, tłumacz Biblii, kaznodzieja w zborze Warszawa-Wola, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1960) i Uniwersytetu w Bazylei (1961), Kierownik Szkoły Biblijnej ZKE (1972–1981), wieloletni dziekan i wykładowca Warszawskiego Seminarium Teologicznego[1]. Przygotował konkordancję dla Biblii warszawskiej. Współpracował z czasopismami religijnymi trzech Kościołów protestanckich.

Mieczysław Kwiecień
Ilustracja
Mieczysław Kwiecień (2013)
Data i miejsce urodzenia 1936
Warszawa
Miejsce pochówku
Wyznanie pentekostalizm
Kościół ZKE w PRL
Kościół Zielonoświątkowy w RP

ŻyciorysEdytuj

Urodził się 15 czerwca 1936 roku w Warszawie. W 1953 został członkiem zboru warszawskiego ZKE[2]. Studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1955–1960) oraz na Uniwersytecie w Bazylei (1960–1961). Ożenił się z Bożeną, ekonomistką, z którą ma jedną córkę – Monikę[3].

Od 1963 był kaznodzieją w I zborze warszawskim, a od 1984 roku w IV zborze warszawskim ZKE[3][4]. W 1971 roku wszedł do Rady Kościoła ZKE z ramienia wolnych chrześcijan[5]. Członkiem Rady Kościoła pozostał do roku 1978[3][6]. Od roku 1972 był kierownikiem powołanej po dłuższej przerwie Szkoły Biblijnej[3][7]. Funkcję tę pełnił do roku 1981, kiedy to zrezygnował ze względu na naciski ze strony Kazimierza Murantego, sekretarza Rady Kościoła[8]. Funkcję tę przejął Włodzimierz Rudnicki[9]. Wraz z grupą kilkunastu osób przyłączył się do ugrupowania zielonoświątkowców, z którą w 1984 utworzyli własny zbór – Zbór Warszawa-Wola. Pozostał wykładowcą, wykłada Wstęp do Starego Testamentu. Poza biblistyką do jego zainteresowań należy historia Kościoła oraz dialog chrześcijańsko-żydowski[1].

Jego córka, Monika[1][3], była redaktorem naczelnym „Jednoty” oraz miesięcznika „Chrześcijanin” (2002–2009)[10][11].

Biblista i publicystaEdytuj

 
Zespół redakcyjny „Chrześcijanina” (1988), od lewej stoją: M. Kwiecień, H.R. Tomaszewski, M. Czajko, E. Czajko i Kazimierz Krystoń.

W 1962 roku wespół z Edwardem Czajką napisał szereg artykułów do „Kalendarza Jubileuszowego” ZKE na rok 1963. We dwójkę zredagowali Kalendarz zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym, ale ze względu na wymogi polityki wewnątrzkościelnej w stopce redakcyjnej pojawił się także Józef Mrózek i Bolesław Winnik[12].

W latach 1963-1970 był stałym współpracownikiem „Jednoty”. W latach 1964-1971 i 1982-1988 był sekretarzem redakcji „Chrześcijanina[3][4]. W owym czasie główny ciężar pracy redakcyjnej spoczywał na nim, ponieważ pozostali członkowie redakcji mieli inne obowiązki kościelne i nie mogli poświęcać pismu wiele czasu[13]. W wywiadzie dla „Chrześcijanina” z 1988 powiedział, że praca w redakcji tego pisma była istotną częścią jego życia[14]. W roku 1989, od stycznia do grudnia, był redaktorem naczelnym tego miesięcznika[13]. Współpracował też z dwumiesięcznikiem „Słowo i Życie”, pismem Kościoła Zborów Chrystusowych[4].

W latach 1982-2012 roku wraz z ks. Janem Anchimiukiem, późniejszym arcyb. Jeremiaszem (prawosławny), ks. prof. M. Czajkowskim (katolik) i Janem Turnauem (katolik) podjął się dokonania przekładu ekumenicznego Nowego Testamentu[15]. Była to prywatna inicjatywa ekumeniczna, niemająca oficjalnego wsparcia ze strony Kościołów i dlatego przekład uzyskał nazwę – Ekumeniczny Przekład Przyjaciół (EPP)[16][17]. Kwiecień był tłumaczem oraz redaktorem przekładu[18].

Opracował biografię Watchmana Nee, została ona opublikowana w odcinkach w „Chrześcijaninie” w 1981 roku, a następnie w całości w „Kalendarzu Chrześcijanina”. W 1999 zbór cieszyński wydał ją w formie książki[19]. Wraz z Józefem Kajfoszem opracował konkordancję do Biblii warszawskiej[20].

Zaproponował definicję tzw. „wolnych kościołów”: „Jest to nowa wspólnota chrześcijan, która powstała z autentycznego pragnienia całkowitego wykonania woli Bożej i trwania w posłuszeństwie i wierności w stosunku do jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, i Jego uniwersalnego Królestwa; a w swoim świadectwie wiary manifestuje inny rodzaj duchowości chrześcijańskiej, składa się z ludzi, którzy swoje uczestnictwo realizują dobrowolnie, odpowiedzialnie i świadomie”[21]. Definicja ta była cytowana przez Henryka Ryszarda Tomaszewskiego[22] i Wojciecha Gajewskiego[23].

PublikacjeEdytuj

 
Odebranie dyplomu Towarzystwa Biblijnego podczas prezentacji Ksiąg Prorockich przekładu ekumenicznego (2016-12-09)
Książki
 • M. Kwiecień: Watchman Nee. Biografia. Arka, 1999. ISBN 83-911305-2-5.
 • Konkordancja Biblijna do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (Biblia Warszawska). opr. Józef Kajfosz, Mieczysław Kwiecień. Warszawa: „Vocatio”, 1995. ISBN 83-7146-029-5.
Artykuły
 • M. Kwiecień: Ruch ewangelicznych chrześcijan. W: Kalendarz jubileuszowy 1963. Warszawa: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 1963, s. 57-65.
 • M. Kwiecień: Droga życia (Szkic biograficzny). W: Stanisław Krakiewicz: Aby byli jedno. Warszawa: ZKE, 1975, s. 7-22.
 • M. Kwiecień. O dziejach języka Starego Testamentu. „Chrześcijanin”. Nr 3, s. 9-13, 1977. 
 • M. Kwiecień. O wolnych kościołach. „Chrześcijanin”. Nr 7-8, s. 5-11, 1977. 
 • M. Kwiecień. O ofiarach starotestamentowych. „Kalendarz Chrześcijanina”, s. 241-250, 1979. Warszawa. 
 • M. Kwiecień. Słownik miar, wag i monet występujących w starożytności biblijnej. „Kalendarz Chrześcijanina”, s. 251-257, 1979. 
 • M. Kwiecień: Die Freikirchen In Polen. W: Őkumene in Polen. Herausgegeben in Verbindung mit dem Polnischen Őkumenischen Rat von Gerhard Bassarak. Berlin 1982. s. 103-117.
 • M. Kwiecień. Moje tak i nie, w: Papież w oczach Polaków innych wyznań i religii (ankieta). „Więź”. Nr 10 (480), s. 56-61, 1998. 
 • M. Kwiecień. Moi mistrzowie duchowi (ankieta). „Więź”. Nr 9 (503), s. 67-71, 2000. 
 • M. Kwiecień. Dlaczego chrześcijanie w Polsce powinni modlić się za narodem żydowskim?. „Chrześcijanin”. Nr. 5-6, s. 16-17, 2008. 
 • M. Kwiecień, Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Warszawskie Seminarium Teologiczne. Kontakty i współpraca, [w:] Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny, pod redakcją Marcina Hintza i Tadeusza J. Zielińskiego, Warszawa 2010, s. 219-233.
 • M. Kwiecień, Abp Jeremiasz Jan Anchimiuk jako współtłumacz Nowego Testamentu (EPP), [w:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin, pod redakcją Kaliny Wojciechowskiej i Wsiewołoda Konacha, Warszawa 2013, s. 187-196.
Przekłady
 • Aiden Wilson Tozer: Klucz do głębszego życia. przeł. M. Kwiecień, W. Lisieski. Warszawa: „Vocatio”, 1992. ISBN 83-85435-12-3.
 • Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Warszawa: 2012.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c wst.edu ↓.
 2. Janusz Sobiech, Pierwochrześcijanie. Zrzeszenie Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan w latach 1912–1947, Warszawa 2019 ​ISBN 978-83-954247-0-0​ s. 449.
 3. a b c d e f Chrześcijanin 1988 ↓, s. 12-13.
 4. a b c Słowo i Życie 1993 ↓.
 5. Tomaszewski 2009 ↓, s. 282.
 6. Mironczuk 2006 ↓, s. 242-243.
 7. Tomaszewski 2009 ↓, s. 291.
 8. Tomaszewski 2009 ↓, s. 378.
 9. Tomaszewski 2009 ↓, s. 379.
 10. CHN 2012 ↓.
 11. Zieliński 2014 ↓, s. 344.
 12. Czajko 2003 ↓, s. 45-46.
 13. a b Kamiński 2012 ↓, s. 183.
 14. Chrześcijanin 1988 ↓, s. 14.
 15. Polak 1984 ↓, s. 48-50.
 16. Nowy Testament w przekładzie zespołu ekumenicznego I zbór KChB
 17. Wojciechowska 2013 ↓, s. 28-31.
 18. EPP 2012 ↓, s. 4.
 19. Watchman Nee. Biografia
 20. Konkordancja 1995 ↓.
 21. Kwiecień 1977 ↓, s. 5.
 22. Tomaszewski 2009 ↓, s. 13.
 23. Gajewski 2014 ↓, s. 64-65.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj