Otwórz menu główne

Mieczysław Rokosz (ur. 1942) – dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii "Ignatianum". Pracownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UJ.

ŻyciorysEdytuj

W 1980 doktoryzował się na podstawie tekstu Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów. W 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Dzwony i wieże Wawelu, napisanej także dzięki osobistym doświadczeniom dzwonnika.

Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Życiu Literackim”, „Zeszytach Naukowych UJ”. Autor eseju O istocie bibliofilstwa, wydanym okolicznościowo dla uczczenia 75. rocznicy urodzin Aleksandra Gieysztora.

Prezes Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

BibliografiaEdytuj