Miejscowość statystyczna

Miejscowość statystyczna – wyodrębniony dla celów statystycznych zespół kilku polskich miejscowości obejmujący z reguły wieś oraz przyległe do niej przysiółki i inne mniejsze miejscowości, dla których łącznie zbierane są i opracowywane dane statystyczne[1].

W 2011 było w Polsce 42 490 miejscowości statystycznych[2].

Miejscowości statystyczne Liczba miejscowości Liczba ludności
1 000 000 1 1 700 612
500 000 4 2 671 330
200 000 12 3 518 990
100 000 22 3 009 265
50 000 47 3 206 433
20 000 136 4 297 334
10 000 188 2 748 473
5 000 247 1 694 912
2 000 1 002 2 940 490
1 000 2 086 2 843 085
500 4 982 3 445 440
200 13 558 4 256 516
100 11 034 1 608 450
0 9 171 570 494
Łącznie 42 490 38 511 824

PrzypisyEdytuj