Miejska sieć elektroenergetyczna

Miejska sieć elektroenergetyczna (MSE) - jest to sieć elektroenergetyczna zasilająca odbiory komunalno-bytowe i przemysł znajdujący się na terenie miast. W skład sieci miejskich mogą wchodzić sieci nn, SN i 110 kV. Występują one jednocześnie na tym samym terenie, jakby nakładając się na siebie. Na strukturę tych sieci decydujący wpływ mają wielkości i gęstość rozmieszczenia odbiorców. Można więc powiedzieć, że o tym, jak jest zbudowana sieć miejska decyduje gęstość obciążenia, rodzaj odbiorów ze względu na wymaganą pewność zasilania oraz struktura urbanistyczna rejonów miasta.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ISBN 83-7207-506-9.
  • Marzecki J.: Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13446-1.
  • Marzecki J.: Terenowe sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2006.