Autobusy miejskie w Opolu

Autobusy miejskie w Opolu – system transportu miejskiego w Opolu uruchomionego w latach 20. XX wieku; obecnie obsługuje 18 linii dziennych i 5 nocnych.

Autobusy miejskie w Opolu
autobus
Ilustracja
MAN NL 222 na rondzie Pileckiego.
Państwo  Polska
Lokalizacja Opole i okolice
Organizator Opole
Liczba linii 18 dziennych
5 nocnych
3 specjalne
Lata funkcjonowania od lat 20. XX wieku
Tabor
Liczba pojazdów 94
Strona internetowa
Portal Transport

HistoriaEdytuj

Przed wojnąEdytuj

W 1910 roku, w liczącym 34 tys. mieszkańców Opolu, powstał pomysł budowy wąskotorowej kolejki łączącej miasto z Prószkowem. Projektowana trasa miała biec od Dworca Głównego dzisiejszą ulicą Krakowską i Koraszewskiego, przez Most Piastowski, Zaodrze, Szczepanowice i Wójtową Wieś. Po przekroczeniu obecnej granicy miasta tramwaj miał jechać m.in. przez Winów i Złotniki. Projekt nie doczekał się realizacji. Opole w 1926 roku posiadało 10 linii autobusowych:

Linie miejskie

 • 1 Groszowice – Rynek – Kup
 • 2 Półwieś – Koszary (ul. Ozimska)
 • 3 Rynek – Gosławice (uzupełnienie linii 1)
 • 4 Rynek – Luboszyce

Podmiejskie linie pocztowe

Linie te obsługiwało łącznie 15 pojazdów. Operatorem była (w roku 1927) firma Autobus Verkehrs G.m.b.H. z niewielką zajezdnią oraz biurami przy obecnej ul. Oleskiej 8. Na linii 2 pojawiły się wówczas dodatkowe kursy wydłużone do Naroka.

Lata 1945–1990Edytuj

 
Zabytkowy przystanek na pl. Wolności. Jeszcze na początku lat 80. zatrzymywały się tu autobusy

Od 3 października 1948 do 14 maja 1949 autobusy PKS-u wykonywały w dni robocze jeden kurs do Czarnowąs przez Zakrzów, 2 kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską i 3 kursy do Gosławic. Ponadto autobusy jeździły do Półwsi przez Zaodrze 4 razy dziennie (3 razy w dni wolne) oraz do Szczepanowic 5 razy dziennie (1 kurs w dni wolne). Ówczesna siedziba przewoźnika mieściła się przy ul. Ozimskiej 48. W Nowinach Opolskich z lutego 1949 r. znajduje się wzmianka o planach uruchomienia w kwietniu 1949 r. 3 linii miejskich i 5 podmiejskich. Od 1 stycznia 1950 r. katowickie Śląskie Linie Komunikacyjne zajęły się przewozem ludzi w Opolu, 4 miesiące później komunikację miejską w Opolu przejął ponownie PKS. Po mieście kursowało wtedy 6 autobusów (2 bądź 3 linie).

3 kwietnia 1953 powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, który dysponował tylko 4 francuskimi autobusami Chausson. 10,5 metrowe wozy obsługiwały z częstotliwością 20 minut linię numer 2 biegnącą od Osiedla (skrzyżowanie Ozimskiej i Wiejskiej) przez Rynek do Półwsi. Zły stan techniczny używanych pojazdów powodował ciągłe kłopoty, brak było podstawowych części zamiennych oraz ogumienia. Sytuacja ta była tym bardziej trudna, że przez kilka pierwszych miesięcy działania MZK nie posiadało żadnej bazy technicznej – dopiero we wrześniu przydzielono pomieszczenia przy ul. Ozimskiej. W 1953 roku autobusy linii nr 2 przewiozły łącznie ponad 1,1 mln pasażerów. W 1954 r. MZK otrzymało 6 wozów Mavag TR5, rozpoczęto także obsługę linii nr 1 biegnącej z Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa (według innych źródeł linia 1 w relacji do Wróblina została uruchomiona równocześnie z linią 2 relacji Kolonia Gosławicka – Półwieś)[1]. Rok później zakupiono 4 nowe autobusy – Stary N52.

W roku 1957 MZK przekształcono w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które dostało nową siedzibę w starym wojskowym budynku przy ul. Kasprowicza 8. Dysponowano wówczas 27 autobusami, które obsługiwały 5 linii o łącznej długości ponad 45 km. Pozyskana zajezdnia była jednak zbyt mała i pozbawiona była w zasadzie zaplecza technicznego. Było to uciążliwe zarówno ze względu na poszerzanie się zasięgu obsługi komunikacyjnej, jak i sukcesywne dostawy nowych pojazdów. Obsługą firmy objęto także komunikację w Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. W 1960 roku po raz pierwszy uruchomiono linię sezonową, która obsługiwała Turawę. Granice miasta przekraczały liczne linie, zmierzające do takich wsi jak Wróblin, Chmielowice, Malina, Mechnice czy Wawelno. Narzekania podróżnych dotyczyły wówczas niskiej prędkości komunikacyjnej i opóźnień, czego wyrazy można znaleźć na łamach ówczesnej prasy. Jako środek zaradczy uznano wówczas uruchomienie linii okresowych obsługiwanych tylko w godzinach porannego i wieczornego szczytu.

W roku 1960 MPK rozpoczęło eksploatację 20 taksówek. W październiku 1975 r. powołano do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które było organizatorem komunikacji miejskiej w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu. W tym samym roku powstało to ostatnie miasto, a także przyłączono do Opola kilka podmiejskich wsi. W 1977 roku WPKM było w posiadaniu 205 wozów (207 pojazdów), zaprzestano eksploatacji taksówek osobowych. W 1983 roku wydzielono ze struktur WPKM jednostkę w Kędzierzynie-Koźlu. W I połowie lat osiemdziesiątych nastąpiła przeprowadzka firmy do nowej siedziby przy ul. Luboszyckiej 19, gdzie znajduje się do dzisiaj. Była to pierwsza w historii komunikacji w Opolu zajezdnia zbudowana specjalnie na ten cel.

Lata 1991–2010Edytuj

 
MAN NL 2x2 z 2001 roku przed CH Karolinka

1 stycznia 1992 r. w wyniku uchwały Rady Miasta Opola w miejscu WPKM utworzono Miejski Zakład Komunikacyjny w formie zakładu budżetowego; jednocześnie jako samodzielna jednostka oddzieliła się komunikacja miejska w Nysie. W październiku 1995 r. po Opolu zaczął kursować pierwszy niskowejściowy wóz – Jelcz M121MB (numer boczny 201). W ciągu roku dokupiono jeszcze 3 podobne wozy. 19 grudnia 1997 r. MZK został przekształcony w spółkę z o.o., w której to formie prawnej funkcjonuje do dzisiaj.

Na przestrzeni lat zmianom ulegały trasy wielu linii. Poważny problem stworzyło zamknięcie dla ruchu autobusowego wiaduktu w ciągu ulicy Reymonta (nad torami i ul. Armii Krajowej). Od 28 sierpnia 2002 roku linie łączące południowe dzielnice Opola z centrum (1, 12, 14) kursowały objazdem przez Nową Wieś Królewską i ul. Armii Krajowej. Linie 12 i 14 kursowały najkrótszą możliwą trasą, tj. przez al. Przyjaźni, ul. Jagiellonów i Armii Krajowej, natomiast linia nr 1 skierowana została na ul. Marka z Imielnicy, a w kierunku centrum kursowała ulicą Fabryczną i 1 Maja. Od 2 września 2002 do 1 lutego 2003 roku funkcjonowała linia H łącząca przez ul. Jagiellonów i Wschodnią Grotowice i szpital przy al. Witosa. Oprócz objazdów dużym problemem były braki w taborze, które implikowały konieczność skracania, konsolidacji i zawieszania niektórych tras. 30 czerwca 2003 roku ostatni kurs wykonała linia nr 19. Od 1 września 2003 nie kursuje linia A (Pużaka-Wspólna), F (Dambonia-Głogowska), a od 1 listopada również B (Witosa-Dworzec) i P (Dworzec-Prószków), którą testowo uruchomiono 1 września. Przedłużono jednocześnie linię nr 15 do alei Witosa. Od 6 sierpnia 2003 do lipca 2005 autobusy kursujące przez Wyspę Pasiekę (4, 9, N i do pewnego momentu 5 i F) jeździły objazdem przez pl. Konstytucji 3 Maja. 1 kwietnia 2004 roku likwidacja linii nr 6 kursującej z al. Przyjaźni do Czarnowąs pociągnęła za sobą wydłużenie linii 10 do tej miejscowości oraz zmianę trasy linii nr 4 kursującej od tego dnia ulicami Rejtana i 1 Maja. 1 sierpnia 2005 r. przyniósł zmiany w komunikacji w Półwsi i Bierkowicach – obydwie dzielnice obsługuje tylko jednak linia – nr 9 rozdzielona na dwa warianty: do Sławic przez ul. Partyzancką i do Bierkowic przez Cmentarz i ul. Wspólną. Likwidacji uległa linia nr 13, a 5 została skrócona do Dworca. 27 sierpnia 2005 roku zlikwidowano kolejną „literkową” linię – S jeżdżącą z Dworca do działek przy ul. Częstochowskiej; kursy te przejęła linia nr 20.

 
Jelcz M121I na ul. Książąt Opolskich

W latach 2006–2007 utrudnienia w komunikacji spotkały mieszkańców Półwsi oraz podopolskich Sławic. Od kwietnia do grudnia 2006 roku remontowano ulicę Partyzancką, do Sławic kursowała linia objazdowa 9S od Dworca przez Rondo, ul. Budowlanych i Powstańców Warszawskich. Od kwietnia do połowy lipca 2007 r. remontowano ulicę Domańskiego – linie 9 i 18 kursowały przez ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, natomiast do Sławic linia 9S od Dworca przez Rondo i ul. Wrocławską. Od 21 lipca do 10 grudnia tego samego roku zamknięto północny fragment ul. Partyzanckiej – kursy 9 do Sławic skrócono do tymczasowej pętli przy ul. Północnej, do Sławic ponownie kursowano objazdem przez ul. Budowlanych i Powstańców Warszawskich.

1 lipca 2006 roku zlikwidowano aż 8 linii: 1, 2, 4, 5, 7, 20, C i D, zmieniono rozkłady jazdy i dokonano korekt w niektórych trasach. Od tego samego dnia do listopada 2006 r. skierowano linię nr 8 na ulicę Domańskiego i Wrocławską, a linię nr 16 zawieszono w związku z budową wiaduktu nad torami w ciągu ul. Niemodlińskiej. W 2007 roku utrudnienia w komunikacji polegały na niewielkim objeździe (od 20 sierpnia do 14 grudnia) linii 3, 8, 9S, 10, 11, 12, 16, 17, 21 i N za sprawą budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Oleskiej i Żeromskiego. Od 1 marca do 4 lipca 2008 roku w związku z przebudową fragmentu ulicy Ozimskiej przy budowanym hipermarkecie Tesco objazdem kursowały linie 14 i 16. 2 sierpnia wydzielono z linii 9 linię nr 13 kursującą na trasie Pużaka-Sławice, przywrócono linię 7 (na nieco zmienionej trasie – do Wójtowej Wsi); 18-tkę skierowano na trasę Witosa-Cmentarz z kilkoma kursami do pętli Dambonia, natomiast linię N skierowano w obydwu kierunkach ulicami: 1 Maja, Katowicką, Ozimską. 29 sierpnia z linii nr 9 wydzielono linię nr 5 kursującą do centrum handlowego Karolinka oraz uruchomiono nową linię K. Od 9 września do 28 listopada 2008 r. trwała przebudowa pl. Kopernika i ul. Oleskiej, w związku z czym linie kursujące w kierunku pl. Konstytucji 3 Maja jeździły ulicami: Waryńskiego i Luboszycką; natomiast linia 11 do Grudzic ulicami: Katowicką i Ozimską (do 3 grudnia). W okresie od 1 września 2008 do końca lutego 2009 linia 21 wykonywała kilka kursów w dni robocze do Elektrowni Opole, jednak ze względu na nieopłacalność wariant ten zlikwidowano. 28 lutego 2009 r. w związku z budową nowego wiaduktu nad ul. Armii Krajowej zmieniono trasę objazdu linii nr 12 i 14 (kursowały od tego momentu przez ul. Fabryczną i 1 Maja). Jednocześnie skorygowano trasy linii nr 8 i K, które mają swój przystanek końcowy na ul. Kołłątaja. Od 1 czerwca do 17 października 2009 r. linia 11 nie jeździła przez remontowaną ul. Wiejską, ale objazdem przez ul. Mikołajczyka.

 
MAN Lion’s City M o nr. 307 na ul. Piastowskiej w Opolu.

Od 1 marca 2010 r. do 22 grudnia 2011 r. trwały utrudnienia związane z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulic: Ozimskiej, Horoszkiewicza i Rejtana. Do 30 listopada 2010 r. ruchu w kierunku centrum odbywał się bez zakłóceń po starym wiadukcie, natomiast linie 10, 15 i 17 w kierunku alei Witosa kursowały przez ul. Bohaterów Monte Cassino i Rataja, a linie 5, 9, 13, 14 i 16 przez ul. Rejtana, Wschodnią i Sandomierską (14 i 16 Głogowską). Od 1 grudnia 2010 r. na starym wiadukcie obowiązywał ruch dwukierunkowy, w związku z czym objazdem kursowała już tylko linia 15, a pozostałe linie w kierunku os. Armii Krajowej przez ul. Małopolską. Od 10 maja do 1 września 2010 r. zamknięta była ul. Piastowska, w związku z czym linie kursujące przez Wyspę Pasiekę (5, 9, 13, 15, N) kursowały objazdem przez Most Pamięci Sybiraków i pl. Kopernika. Zlikwidowano także linię K. 15 grudnia 2010 r. autobusy rozpoczęły kursowanie przez nowy wiadukt drogowy w ciągu ul. Reymonta; linie 12 i 14 wróciły na historyczne trasy przez ul. Struga, natomiast na ul. Armii Krajowej pojawiła się linia nr 21.

 
Autobusy MAN Lion’s City L na pętli przy ul. Pużaka w Opolu.

Lata 2011–2020Edytuj

1 marca 2011 r. zintegrowano z linią nr 12 linie 8 i 16, które od pętli „Dambonia” przez którą teraz kursują, mają trasę identyczną jak linia nr 12 (16 skrócona do pl. Kopernika); zmiana trasy spowodowała jednak, że autobusy przestały się zatrzymywać przy Szpitalu Wojewódzkim oraz miasteczku uniwersyteckim. Linię 18 skierowano do C.H. Karolinka przy ul. Wrocławskiej, linię 7 skrócono do kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej. 1 września uruchomiono podmiejską linię nr 80 na trasie Dambonia-Domecko.

16 kwietnia 2012 r. skierowano część kursów linii nr 11 przez ul. Oleską do nowej pętli na ul. Żytniej, natomiast linia nr 15 od 2 lipca kursuje przez al. Solidarności. Od 3 września linie 5, 9, 13 oraz 15 kursują w obydwu kierunkach przez ul. Spychalskiego. W 2014 roku skierowano autobusy linii nr 15 w obydwu kierunkach przez al. Solidarności. W lipcu 2015 r. utworzono linię nr 28 kursującą na trasie Grudzice-Wrocławska C.H. Od kwietnia 2016 r. na podstawie biletów okresowych można poruszać się pociągami regio Przewozów Regionalnych pomiędzy stacjami i przystankami kolejowymi w granicach administracyjnych Opola. Od 27 kwietnia 2016 r., w związku z zamknięciem mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej dla pojazdów powyżej 3,5 tony, obowiązuje objazd dla linii nr 7, 8, 12, 16, 17, 18, 28 i 80 przez ul. Spychalskiego, pl. Piłsudskiego i ul. Wrocławską – w obydwu kierunkach.

 
MAN Lion’s City o nr. 520 na ul. Odrodzenia w Opolu.

1 stycznia 2017 r., w związku z włączeniem do granic Opola ościennych sołectw lub ich części, wydłużono lub skorygowano trasy linii nr 5, 9, 10, 13, 15, 16, 21, N1, N2, utworzono linie nr 25, N5, N13 i N15 oraz zmieniono rozkłady jazdy dla całości układu komunikacyjnego. Do grup linii obsługujących strefę podmiejską należą tylko linie nr 8, 16 i 80. Pozostałe linie w całości kursują w obrębie miasta. Dodatkowo zwiększył się obszar, wewnątrz którego na podstawie biletów okresowych można poruszać się pociągami regio Przewozów Regionalnych. Do dotychczasowym przystanków pasażerskich na terenie Opola dołączyły Czarnowąsy i Borki Opolskie (na linii do Jelcza-Laskowic) oraz Chmielowice (na linii do Nysy).

Od 6 stycznia 2018 r., w związku z otwarciem mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej, autobusy linii nr 7, 8, 12, 16, 17, 18, 28, 80, N5 i N13 powróciły na swoje standardowe trasy. 25 czerwca 2018 r. wydłużono lub skorygowano trasy linii nr 5, 9, 11, 12 i 13.

W maju 2018 miasto odebrało 28 nowych pojazdów – 13 standardowych klasy MAXI, oraz 15 przegubowych klasy MEGA, o długości 18 metrów. Otrzymały one imiona na cześć miast partnerskich Opola: Alytus, Bruntál, Ingolstadt, Iwano-Frankiwsk oraz Székesfehérvár. Wszystkie pojazdy dostarczył niemiecki MAN. Zakup nowych wozów umożliwił wycofanie starszych i wyeksploatowanych jednostek.

W 2019 roku do Opola dostarczono pierwsze od ok. 20 lat pojazdy klasy MIDI. Są to pojazdy MAN Lion’s City M, o długości 10 metrów. Otrzymały one numery taborowe #305 – #307. Dostarczono także kolejne autobusy 12-metrowe. Dostawa ta umożliwiła wycofanie z taboru wszystkich pojazdów marki Jelcz. Dzięki wycofywaniu starszych pojazdów oraz kupowaniu nowych, tabor MZK uległ znacznemu odmłodzeniu. Na chwilę obecną składa się w 100% z autobusów niskopodłogowych. We flocie MZK przeważają pojazdy marki MAN, ale przewoźnik posiada także 3 sztuki pojazdów firmy Scania.

W czerwcu 2019 ogłoszono przetarg na dostawę ostatniej z trzech transzy autobusów dla Opola. Tym razem nie zostały zamówione pojazdy niemieckiego MAN-a, który zwykle wygrywał przetargi, ale polskiej firmy Solaris. Autobusy są obecnie dostarczane. Umożliwi to wycofanie ostatniej partii najstarszych wozów. MZK czeka jeszcze zakup specjalistycznego holownika do autobusów. Oprócz tych inwestycji Miasto Opole, dzięki wygranemu konkursowi na dofinansowanie projektu, planuje także zakupić pierwsze autobusy elektryczne.

Linie MZKEdytuj

Numer Trasa Uwagi
Linie dzienne – strefa I
3 Pużaka-Pętla – Al. Przyjaźni-Pętla Wybrane kursy na trasie skróconej: Pużaka-Pętla – 1 Maja-Szkoła
5 Żytnia-Pętla – Wrzoski-Pętla ▪Wybrane kursy przez ulicę Zbożową i Wspólną

▪Wybrane kursy na trasie skróconej Wrocławska C. H. – Pużaka-Pętla

▪W niedziele bez handlu linia nie podjeżdża na przystanek Wrocławska-Centrum Handlowe

7 Prószkowska-Politechnika – Złota-Dworzec Grotowice-Pętla ▪Wybrane kursy przez Park Przemysłowy Metalchem lub 1 Maja-Szkoła

▪Wybrane kursy na trasie skróconej: Prószkowska Politechnika - Pużaka Pętla

9 Witosa-Wygonowa – Bierkowice-Pętla ▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Wrzoski-Pętla
11 Pużaka-Pętla – Grudzice-Pętla
12 Grotowice-Pętla – Wrocławska-Centrum Handlowe ▪Wybrane kursy na trasie skróconej: Grotowice-Pętla – Dambonia-Pętla

▪Wybrane kursy przez Park Przemysłowy Metalchem

▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Północna I – Pętla

▪W niedziele bez handlu linia nie podjeżdża na przystanek Wrocławska-Centrum Handlowe

13 Witosa-Wygonowa – Sławice-Pętla Wybrane kursy przez ulicę Północną lub przez Cmentarz-Pętla
14 Wschodnia-Pętla – Malina-Pętla ▪Wybrane kursy przez ulicę Głogowską

▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Wschodnia-23-Pętla

▪Wybrane kursy skrócone do przystanku Kołłątaja – Damrota – Dworzec Główny

17 Częstochowska-Pętla – Dambonia-Pętla ▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Częstochowska-Działki Pętla

▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Chmielowice-Pętla

18 Witosa-Centrum Handlowe – Wrocławska-Centrum Handlowe ▪Wybrane kursy na trasie skróconej: Witosa-Centrum Handlowe – Dambonia-Pętla

▪Wybrane kursy przez ulicę Głogowską

▪W niedziele bez handlu linia nie podjeżdża na przystanek Wrocławska-Centrum Handlowe i Witosa-Centrum Handlowe

▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Północna II

21 Wschodnia-Pętla – Brzezie-Pętla ▪Wybrane kursy na trasie skróconej: •Czarnowąsy-Jagiełły-Pętla – Wschodnia-Pętla, •Czarnowąsy-Jagiełły-Pętla – 1 Maja-Szkoła, •Brzezie-Pętla – 1 Maja-Szkoła, •Działkowa-MZK – Wschodnia-Pętla, •Działkowa-MZK – 1 Maja-Szkoła

▪Wybrane kursy przez ulicę Działkową

25 Prószkowska-Politechnika-Pętla – Prószkowska-Politechnika-Pętla Linia okólna jednokierunkowa
28 Grudzice-Pętla – Wrocławska-Centrum Handlowe W niedziele bez handlu linia nie podjeżdża na przystanek Wrocławska-Centrum Handlowe
Linie dzienne – strefa I i II
8 Grotowice-Pętla – Polska Nowa Wieś-Centrum ▪Wybrane kursy na trasie wydłużonej do Wawelna

▪Wybrane kursy przez Park Przemysłowy Metalchem, Domecko lub Ochodze

10 Witosa-Centrum Handlowe – Czarnowąsy-Pętla ▪Wybrane kursy na trasie skróconej: Witosa-Centrum Handlowe – 1 Maja-Dworzec Główny

▪Wybrane kursy przez Wróblin-Pętla

▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Brzezie-Elektrownia, Świerkle-Pętla, Drobiarska-Częstochowska-Pętla lub Brynica-Centrum

15 Witosa-Wygonowa – Winów-Szkolna ▪Wybrane kursy na trasie skróconej: •Witosa-Wygonowa – Wójtowa Wieś-Pętla,

•Pużaka-Pętla – Winów-Szkolna, •Pużaka-Pętla – Wójtowa Wieś-Pętla, •Wójtowa Wieś-Pętla – Nysy Łużyckiej-Rondo

▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Górki-Pętla

16 Al. Przyjaźni-Pętla – Wawelno-Pętla
80 Nysy Łużyckiej-Rondo – Pucnik-Pętla Wybrane kursy na trasie skróconej: Dambonia-Pętla – Pucnik-Pętla
Linie nocne
N1 Witosa-Wygonowa – Dambonia-Pętla Wybrane kursy wydłużone do przystanku Niemodlińska-Ogrodowa
N2 Grotowice-Pętla – Budowlanych-Obwodnica ▪Wybrane kursy na trasie skróconej: Grotowice-Żelazna-Pętla – Działkowa-MZK

▪Wybrane kursy wydłużone do przystanku Czarnowąsy-Pętla

N5 1 Maja-Dworzec Główny – Wrzoski-Pętla
N13 1 Maja-Dworzec Główny – Sławice-Pętla
N15 Witosa-Wygonowa – Winów-Szkolna
Linie specjalne – uruchamiane na Uroczystość Wszystkich Świętych
0 Witosa-Wygonowa – Cmentarz-Pętla
8bis Dambonia-Pętla – Dambonia-Pętla Linia okólna jednokierunkowa
9bis Częstochowska-Pętla – Cmentarz-Pętla

Tabor MZKEdytuj

 
Autobusy MAN Lion’s City G o nr. 481 oraz 477 stoją na pętli przy ul. Witosa w Opolu.

Najstarszy autobus pochodzi z 1983 roku, to Ikarus 280 o numerze bocznym 401. Najmłodsze autobusy pochodzą z kwietnia 2019 roku, kiedy do Opola trafiły 23 nowe autobusy MAN Lion’s City – w tym 3 sztuki pojazdów o długości 10,5 m – obecnie najkrótszych pojazdów we flocie MZK. 18 grudnia 2013 ostatni raz na ulice Opola wyjechały dwa Ikarusy 280 o numerach bocznych 410 i 421, z 1985 i 1986 roku. Autobusy o numerach bocznych 250-261 (MAN NL202, MAN NL263) oraz 458-460 (MAN NG 312) stanowią tabor używany, sprowadzony z Niemiec. Autobus o numerze 461 także jest autobusem używanym, otrzymanym od zakładu ITS Michalczewski. W maju 2012 doszczętnie spłonął autobus Jelcz M121 o numerze 219. W zamian kupiono używany pojazd MAN Lion’s City z 2005 roku o numerze 262. W 2018 i 2019 roku tabor ponownie zasiliły niemieckie autobusy MAN Lion’s City - do miasta dostarczono autobusy 18-metrowe przegubowe, standardowe 12-metrowe i 3 pojazdy typu Midi o długości 10 metrów.

W 2019 roku nastąpił historyczny moment - zamiast autobusów marki MAN zakupione zostały pojazdy polskiej spółki Solaris Bus & Coach. Na chwilę obecną wszystkie zamówione pojazdy znajdują się już w Opolu.

Model    Liczba sztuk
MAN NL 263    1
MAN Lion’s City G    1
MAN Lion’s City G (A 23)    15
MAN Lion’s City (A 21)    26
MAN Lion’s City (A 37)    33
MAN Lion’s City (A 47)    3
MAN Lion’s City L    5
Solaris Urbino 12    10
Wszystkie pojazdy 94
Udział autobusów niskopodłogowych
i niskowejściowych
100%

InfrastrukturaEdytuj

W 2019 roku, w ramach projektu „Czysta Komunikacja Publiczna” zakupiono oraz zamontowano elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, zamontowano w autobusach nowoczesne kasowniki obejmujące skanowanie kart elektronicznych, a także zamontowano biletomaty w autobusach i na niektórych przystankach. Planowana jest także budowa ładowarek dla pojazdów elektrycznych.

BiletyEdytuj

Bilety jednorazowe można nabyć w kasach MZK, w kioskach oraz biletomatach. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wstrzymana została do odwołania sprzedaż biletów u kierowcy 24-godzinnych.

We wrześniu 2016 przewoźnik rozpoczął sprzedaż biletów przez telefony komórkowe za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash.

Do biletów okresowych zalicza się bilety dekadowe i długookresowe na okaziciela oraz 30 dniowe bilety imienne na 1, 2 lub wszystkie linie oraz długookresowe imienne na wszystkie linie. Bilety długookresowe kodowane są na karcie miejskiej OPOLKA! W przypadku biletów okresowych na linie podmiejskie, ulga gminna obejmuje jedynie uczniów. Można zakupić także bilety przesiadkowe z możliwością dwukrotnego skasowania.

CiekawostkiEdytuj

 • Linia nr 3 jest najdłużej funkcjonującą nieprzerwanie na tej samej trasie linią autobusową w Opolu. Wiadomo, że w 1957 r. autobusy kursujące na tej trasie połączyły ówczesną wieś Gosławice (dziś pętla Pużaka) przez ul. Oleską, Sienkiewicza, Książąt Opolskich, Krakowską i 1 Maja z istniejącą do dzisiaj pętlą na ul. Rejtana.
 • Najkrótszą linią autobusową jest linia nr 80 kursująca między pętlą Nysy Łużuckiej-Rondo a wsią Pucnik, z wariantem do wsi Domecko. Autobusy pokonują 12-14 przystanków w 23 minuty.
 • Najdłuższą obecnie linią autobusową jest linia „okólna” nr 25 kursująca w pętli Prószkowska-Politechnika – Pużaka – Prószkowska-Politechnika. Trasę składającą się z 51 przystanków autobus pokonuje w 68 minut.
 • Największa liczba linii w Opolu to 30. W 1989 roku działały linie: 1-21, A, B, C, D, E, F, H i N.
 • Najmniejsza liczba linii w Opolu to 13. W 2006 roku działały linie: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, N.
 • Obecnie w Opolu kursuje największa liczba linii nocnych: N1, N2, N5, N13 i N15.
 • Przystankami obsługującymi największą liczbę linii (13 dziennych i 4 nocne) są Niemodlińska-Szkoła i Niemodlińska-Koszyka.
 • Najstarszy autobus pochodzi z 1983 roku i jest nim Ikarus 280 o numerze bocznym 401, zostanie on czynnym zabytkiem. W chwili obecnej przebywa na zajezdni MZK oczekując generalnego remontu.
 • Trasy części linii w niemal całości pokrywają się, różniąc się wydłużeniem kursu lub wariantowym zakończeniem trasy. Dotyczy to linii 5, 9 i 13 oraz 8 i 12. Pierwsza trójka na wspólnym odcinku (od przystanku Pużaka-Osiedle do przystanku Domańskiego-Cmentarna) kursuje w całodziennym takcie 15 minut, natomiast linia 8 i 12 na wspólnym fragmencie (od pętli w Grotowicach do przystanków Niemodlińska-Hallera / Niemodlińska-Szkoła) co 15 minut w szczycie i 30 poza nim.
 • Obecnie trwa przebudowa dworca Opole Wschodnie, obok którego ma powstać nowoczesne, wielostanowiskowe centrum przesiadkowe. Inwestycja pozwoli przenieść w ten ważny dla miasta rejon kilku linii autobusowych. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca znajdują się kampus Uniwersytetu Opolskiego czy Stadion Odry Opole, dlatego jest to istotny punkt na mapie komunikacyjnej Opola.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj