Mierzwice Kolonia (gromada)

Mierzwice Kolonia[1] (początkowo Mierzwice kolonia[2]) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Mierzwice Kolonia
gromada
1954–1959
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

warszawskie

Powiat

1954–55: siedlecki
1956–59: łosicki

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

31 grudnia 1959

Siedziba

Mierzwice Kolonia

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

5

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

9

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[3] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[4], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[1][5].

Gromadę Mierzwice kolonia (pisownia bez łącznika, "kolonia" od małej litery) z siedzibą GRN w Mierzwicach kolonii (w obecnym brzmieniu Mierzwice-Kolonia, alt. Fronołów) utworzono – jako jedną z 8759 gromad[1] – w powiecie siedleckim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/18/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[6] Bużka, Kózki, Mierzwice kolonia, Mierzwice Nowe i Mierzwice Stare ze zniesionej gminy Sarnaki w tymże powiecie[2]. Dla gromady ustalono 9 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1956 gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu łosickiego w tymże województwie[8].

Gromadę zniesiono 31 grudnia 1959, a jej obszar włączono do gromady Sarnaki w tymże powiecie[9].

Przypisy edytuj

  1. a b c Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  2. a b Uchwała Nr VI/10/18/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu Siedlce; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67)
  3. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  4. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  5. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  6. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  7. Uchwała Nr XLVIII/162 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 7 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 57)
  8. Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 282
  9. Uchwała Nr IV-10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 439)