Mieszaniec wegetatywny

Mieszaniec wegetatywny, mieszaniec szczepieniowy – roślina powstała w wyniku wegetatywnego połączenia się tkanek (w wyniku uprzedniego szczepienia) lub komórek (w fuzji dokonywanej w hodowli in vitro) dwóch różnych genetycznie osobników[1][2].

Mieszaniec wegetatywny +Laburnocytisus

Nazewnictwo mieszańców wegetatywnych regulowane jest przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Roślin Uprawnych. Zgodnie z nim nazwy tego typu mieszańców powstają w wyniku połączenia nazw taksonów rodzicielskich wymienionych w porządku alfabetycznym za pomocą znaku dodawania "+" (mieszańce generatywne oznaczane są znakiem mnożenia "×"). W przypadku międzyrodzajowych mieszańców wegetatywnych nazwy taksonów rodzicielskich bywają łączone i poprzedzane znakiem dodawania. Wegetatywne mieszańce międzygatunkowe oznaczane są jak kultywary.

Przykłady zapisu oznaczającego mieszańca wegetatywnego:

  • Crataegus i Mespilus = Crataegus + Mespilus lub +Crataegomespilus (mieszaniec generatywny między tymi rodzajami określany jest nazwą ×Crataemespilus),
  • Syringa vulgaris i Syringa ×chinensis = Syringa 'Correlata'

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Mieszaniec wegetatywny. Wydawnictwo Naukowe PWN. [dostęp 2009-02-18]. (pol.).
  2. Clive A. Stace: Taksonomia roślin i biosystematyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 1993, s. 179. ISBN 83-01-11251-4.