Otwórz menu główne

Mikołaj (Kasatkin)

święty Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, rosyjski misjonarz
Mikołaj Kasatkin

Mikołaj, imię świeckie – Iwan Dymitrowicz Kasatkin (ru: Иван Дмитриевич Касаткин, ur. 1/13 sierpnia 1836, zm. 3/16 lutego 1912) – święty Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, rosyjski misjonarz, założyciel Japońskiej Cerkwi Prawosławnej. W literaturze hagiograficznej określany jako św. Mikołaj Japoński (ros. Николай Японский).

Urodził się w rodzinie diakona w guberni smoleńskiej. Uczył się w bielskim i smoleńskim seminarium duchownym, a następnie Petersburskiej Akademii Duchownej. Decyzją z 1860 mianowany kapelanem konsulatu Cesarstwa Rosyjskiego w Japonii. W tymże roku przyjął postrzyżyny na mnicha.

2 lipca 1861 przybył do Hakodate. Pierwsze lata pobytu w Japonii hieromnich Mikołaj poświęcił na naukę języka japońskiego, poznaniu kultury i obyczajów miejscowej ludności oraz przygotowaniem podstaw do działalności misyjnej.

W 1870 erygowano rosyjską misję duchowną w Tokio, pod zarządem eparchii kamczackiej. Głównym jej organizatorem i koordynatorem zostaje hieromnich Mikołaj, wkrótce podniesiony do godności archimandryty.

W 1880 został biskupem rewelskim, wikariuszem eparchii ryskiej.

W czasie działalności misyjnej przetłumaczył na język japoński Pismo Święte, Liturgię i inne księgi liturgiczne. Założył Seminarium Duchowne z japońskim językiem wykładowym i w tymże języku czasopismo Zwiastun Prawosławny.

8 marca 1891 ukończono budowę i konsekrowano cerkiew katedralną pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Tokio, znaną szeroko jako Nikorai-do.

W czasie wojny rosyjsko-japońskiej pozostał w Japonii. 24 marca 1906 Święty Sobór Cerkwi Rosyjskiej wyniósł go do godności Arcybiskupa Tokio i Całej Japonii. Zmarł w 1912 i został pochowany za osobistą zgodą cesarza Japonii w Tokio.

10 kwietnia 1970 Mikołaja (Kasatkina), ewangelizatora Japonii, zaliczono w poczet świętych.