Nikołaj Bierdiajew

(Przekierowano z Mikołaj Bierdiajew)

Nikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew (ros. Николай Александрович Бердяев; ur. 6 marca?/ 18 marca 1874 w Obuchowie, zm. 23 marca 1948 w Clamart) – rosyjski filozof, zaliczany do największych myślicieli prawosławnych XX wieku[1], zwolennik nadziei powszechnego zbawienia, jeden z tzw. wiechowców[2].

Nikołaj Bierdiajew
Ilustracja
1910
Data i miejsce urodzenia 18 marca 1874
Obuchów, gubernia kijowska, Imperium Rosyjskie
Data i miejsce śmierci 23 marca 1948
Clamart, Francja
Nikołaj Bierdiajew 1912

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w arystokratycznej rodzinie[3]. Jego matka była księżniczką Kudaszową, jej chrzestną zaś Elżbieta Krasicka, wdowa po Zygmuncie Krasickim (1812–1859). Miał także polskich krewnych, Marię Branicką (1843–1919), księżniczkę z domu Sapieha, która była kuzynką jego matki[4].

W Rosji działał w ruchu socjalistycznym, za co został zesłany do Wołogdy. Po przewrocie bolszewickim, z uwagi na jego związki z marksizmem, w 1920 roku mianowano go dziekanem na wydziale filozofii uniwersytetu moskiewskiego. Jednak, już w 1921 roku został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. Po przesłuchaniu przez Dzierżyńskiego został zwolniony. Wkrótce potem został znowu aresztowany, po czym polecono mu opuścić miasto. W 1922 roku aresztowano go ponownie i otrzymał nakaz wyjazdu z państwa sowieckiego – z groźbą, że wyjedzie, albo zostanie rozstrzelany. Skazany został na banicję z powodu jawnej niechęci do komunizmu[4] i wyjechał w zorganizowanej przez bolszewików grupie około siedemdziesięciu intelektualistów (tzw. „statek filozofów”), przymusowych emigrantów do Berlina. Po wydaleniu mieszkał w Berlinie, potem w Paryżu. Brał udział we francuskim życiu intelektualnym, a w latach 1926–1939 redagował pismo Put′ (ros. Droga). Spotkanie z Lwem Szestowem i Sergiuszem Bułhakowem całkowicie zmieniło jego światopogląd – od tej pory stał się człowiekiem głęboko religijnym[potrzebny przypis], choć dalekim od fanatyzmu. Pozostał temu wierny do końca życia.

PoglądyEdytuj

Początkowo zajmował się marksizmem, później nawrócił się na chrześcijaństwo, któremu pozostał wierny do końca życia. Późniejsza filozofia Bierdiajewa była jedną z wczesnych odmian egzystencjalizmu[2]. W swojej myśli egzystencjalnej Bierdiajew wychodził od człowieka do Boga, głęboko religijnej z jednej strony, z drugiej zaś otwartej na dialog z krytyką wiary i Kościoła. Zajmował go problem zła i absurd nienawiści świata do dobra; mękę Chrystusa interpretował jako wejście Boga w najgłębszą warstwę człowieczeństwa, co pozwoliło mu sparafrazować kartezjańską figurę: „Cierpię, więc jestem”.

W jego myśli wiara chrześcijańska łączy się z wnikliwą, głęboką, jasno przedstawioną, rozumiejącą i tolerancyjną krytyką wszystkich właściwie ustrojów społecznych. Od wielu innych myślicieli rosyjskich odróżnia go zupełny brak rosyjskiego nacjonalizmu, odważny krytycyzm wobec Rosji i Cerkwi prawosławnej oraz ciepły, uniwersalistyczno-chrześcijański stosunek do przedstawicieli wszystkich narodów i warstw społecznych.

Temat wolności jest podstawowym zagadnieniem w twórczości Bierdiajewa[5]. Bierdiajew pisał o komunizmie niebędącym systemem socjalnym, lecz religią – dlatego fanatycznie oponującą innym religiom, zwłaszcza chrześcijaństwu. Stąd, wysuwał logiczny wniosek o nieuchronnej kolizji komunizmu z innymi religiami. Napisał też, że ponieważ komunizm jest bardzo nietolerancyjny i fanatyczny, dlatego nie może być naukową lub intelektualną teorią. Jako religijny filozof, Bierdiajew nie mógł zaakceptować likwidacji wolności osobistej oraz zasady dominacji społeczeństwa nad jednostką głoszonej przez bolszewików.

Jednym z centralnych tematów jego dociekań filozoficznych była filozofia miłości(ang.)[6][4]. W 1907 opublikował artykuł Metafizyka płci i miłości (ros. Метафизика пола и любви) w czasopiśmie Pieriewał (ros. Перевал)[6]. Inne prace, w których najszerzej poruszał problem płci i kobiet, to: Rozważania o egzystencji, Sens twórczości, O przeznaczeniu człowieka oraz Autobiografia filozoficzna[4]. Na rozumienie miłości przez Bierdiajewa bardzo duży wpływ mieli tacy myśliciele, jak Władimir Sołowjow i Wasilij Rozanow[7].

DziełaEdytuj

Jest autorem ponad 40 książek i kilkuset artykułów napisanych bardzo dobrym pod względem literackim stylem[potrzebny przypis] .

 • Sens Twórczości (1915)
 • Los Rosji (1918)
 • Nowe średniowiecze (1924 – wyd. pol. 1936) wersja cyfrowa w Elbląskiej Bibliotece Cyfrowej
 • Sens historii
 • Autobiografia filozoficzna
 • Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka
 • Filozofia nierówności
 • Filozofia wolności (wyd. pol.: tł. Ewa Matuszczyk, Białystok: Orthdruk, 1995. ​ISBN 83-85368-13-2​)
 • Królestwo Ducha i królestwo cezara
 • Światopogląd Dostojewskiego
 • Źródła i sens rosyjskiego komunizmu
 • Niewola i wolność człowieka. Zarys filozofii personalistycznej
 • O przeznaczeniu człowieka. H. Paprocki, W. Polanowski (przekł. i oprac.). Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2006, s. 308, seria: Biblioteka Europejska. ISBN 83-89637-006..
 • Rozważania o egzystencji
 • Zarys metafizyki eschatologicznej
 • Rosyjska idea (1946)

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

w języku polskim
w języku rosyjskim

Linki zewnętrzneEdytuj