Mikołaj Bogoria

wojewoda krakowski

Mikołaj Bogoria, herbu Bogoria (zm. 1338) – wojewoda krakowski, doradca Władysława Łokietka, dyplomata na początku panowania Kazimierza III Wielkiego.

Mikołaj Bogoria
Herb rodowy
Bogoria
Data śmierci

1338

Ród

Bogoria

Rodzice

Piotr Bogoria

Administracja

wojewoda krakowski

Życiorys

edytuj

Był synem wojewody krakowskiego Piotra Bogorii ze Skotnik, bratem arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława oraz Wojciecha wojewody sandomierskiego.

Od 1318 występował na dokumentach Władysława Łokietka jako podkomorzy krakowski. W 1331 został wojewodą krakowskim. W 1332 na wiecu w Wiślicy pośredniczył w zawarciu ugody między mieszczanami Krakowa i Sandomierza, zezwalającej mieszczanom sandomierskim na omijanie Krakowa w drodze na Węgry. Uczestniczył w rokowaniach z zakonem krzyżackim o przedłużenie do 1335 zawartego przez Łokietka rozejmu, przywieszając na wydanym wówczas dokumencie swą pieczęć z godłem rodowym Bogoriów. Brał udział w rokowaniach Kazimierza Wielkiego z Karolem, margrabią Moraw, synem Jana Luksemburskiego, i był jednym z poręczycieli zawartego wówczas w Sandomierzu zawieszenia broni z Królestwem Czech.

22 listopada 1335 na zjeździe w Wyszehradzie dał rękojmię królowi Kazimierzowi III Wielkiemu, który obiecał królowi Czech Janowi Luksemburskiemu wypłatę w ustalonym terminie drugiej połowy 20000 kup groszy praskich za zrzeczenie się przez niego praw do tronu Polski[1].

Do kraju wrócił, wraz z królem, z początkiem 1336. Zawiązało się wówczas wśród panów małopolskich tzw. stronnictwo andegaweńskie, którego był aktywnym członkiem. Zmarł w 1338.

Pozostawił pięcioro dzieci:

  • Mikołaja z Kożuchowa – proboszcza kapituły gnieźnieńskiej
  • Świętosława – kantora gnieźnieńskiego
  • Piotra z Bogorii
  • Prokopa z Rytwian
  • nieznaną z imienia córkę, żonę Wita ze Smogorzewa

Wnukiem Mikołaja, synem Piotra z Bogorii, był Mikołaj z Bogorii – kasztelan wiślicki, zawichojski, marszałek Królestwa.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj