Mikołaj Lew Sołomerecki

Mikołaj Lew Sołomerecki herbu Rawicz – kasztelan smoleński w latach 1623-1626/1627, podkomorzy piński w 1608 roku, książę.

Mikołaj Lew Sołomerecki
Herb
Rawicz
Data śmierci

1627

Ojciec

Iwan Bohdanowicz Sołomerecki

Matka

Małgorzata Łysakowska

Żona

Regina Hoscka

Dzieci

Jan Władysław

Był wyznawcą prawosławia. 25 czerwca 1608 został mianowany podkomorzym pińskim. W 1613 obrano go posłem na sejm nadzwyczajny. W drodze do Warszawy dowiedział się o rabunku przez Kozaków swoich majątków, zawrócił, by oszacować straty, a następnie wniósł oficjalną skargę do grodu we Włodzimierzu Wołyńskim, stwierdzając w niej, że Kozacy uniemożliwili mu wywiązanie się z poselskich obowiązków. Mimo nieobecności na sejmie, wybrano go na komisarza do ewentualnych traktatów ze skonfederowanym wojskiem i zbuntowanymi wojskami kozackimi. W 1616 był deputatem do Trybunału Litewskiego z powiatu pińskiego. 3 lutego 1623 otrzymał awans na kasztelanię smoleńską. Żoną Sołomereckiego była Regina, córka kasztelana kijowskiego Gabriela Hosckiego, siostra kasztelana kijowskiego Romana. Z małżeństwa tego pochodzili syn Jan Władysław oraz pięć córek. Mikołaj Lew zmarł pod koniec 1626 lub na początku 1627. Syn Jan Władysław (zm. 1641) był ostatnim męskim potomkiem rodu.

BibliografiaEdytuj

  • Tomasz Kempa "Mikołaj Lew Sołomerecki" w Polski Słownik Biograficzny tom XL wyd. 2001 s.329 wersja elektroniczna
  • Herbarz polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 456.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 88, 394.