Mikołaj Małachowski (1519–1575)

Mikołaj Małachowski herbu Nałęcz (ur. 1519, zm. 17 kwietnia 1575 w Małachowice) – protoplasta szlacheckiej gałęzi rodu Małachowskich. Dworzanin królewski od 1552; instygator od 1554; sekretarz królewski od 1565; kasztelan spycimierski od 1574.

Mikołaj Małachowski
Herb
Nałęcz
Rodzina

Małachowscy herbu Nałęcz

Data urodzenia

1519

Data i miejsce śmierci

17 kwietnia 1575
Małachowice

Ojciec

Jan Małachowski

Matka

Róża Truskawska

Żona

Elżbieta Lubiatowska
Zofia Herburt

Dzieci

Marcin Małachowski

Jego prapradziad Bartłomiej (zm. 1433 r.) był pierwszym znanym przedstawicielem tego rodu, właścicielem majątku Małachowice, od niego pochodzi nazwisko Małachowskich. Syn Jana Małachowskiego herbu Nałęcz (14831528) i Róży Truskawskej herbu Prus I.

Studiował w Wittenberdze w 1536 roku.

Na sejmie lubelskim 1569 został wyznaczony przez króla do lustracji dóbr królewskich na Rusi i Wołyniu. W czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta wziął udział w zwołanym przez prymasa Jakuba Uchańskiego zjeździe w Kole 15 października 1572, który zamienił się w konfederację prowincji wielkopolskiej. Wszedł wówczas jako jej przedstawiciel do sądu kapturowego dla województwa łęczyckiego. Poseł na sejm konwokacyjny 1573 roku z województwa łęczyckiego, podpisał akt konfederacji warszawskiej 1573 roku[1]. Poseł na sejm koronacyjny 1574 roku z województwa łęczyckiego[2]. W marcu 1575 był jeszcze obecny na sejmiku sieradzkim i podpisał jego uchwałę regulującą działalność sądów ostatniej instancji (ultimae instantiae) dla tej ziemi.

Jego prawnukiem był Jan Małachowski (biskup krakowski), a praprawnukiem Stanisław Małachowski, wojewoda poznański.

Przypisy

edytuj
  1. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 208.
  2. Rafał Jaworski, Spis posłów koronnych na sejm koronacyjny w 1574 roku, w: Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXXIV, 2017, 2, s. 306.

Bibliografia

edytuj