Mikołaj Michajłowicz Sapieha

Ten artykuł dotyczy kuchmistrza litewskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Mikołaj Michajłowicz Sapieha herbu Lis (ur. ?, zm. przed 13 sierpnia 1611) – podkomorzy grodzieński, kuchmistrz wielki litewski, poseł na sejmy, szafarz podatków województwa trockiego w 1589 roku[1].

Mikołaj Michajłowicz Sapieha
Ilustracja
Bracia Lew Sapieha (z lewej) i Mikołaj Sapieha (z prawej), obraz z 1709 roku
Herb
Lis
Rodzina Sapiehowie herbu Lis
Data śmierci przed 13 sierpnia 1611
Ojciec Michał Sapieha
Matka Maryna z Bystrejskich
Żona

Bohdana Massalska

Dzieci

Fryderyk Sapieha
Jan Dominik

Prawnuk Bohdana, wnuk Janusza, syn Michała, brat Lwa Michajłowicza, ojciec Fryderyka.

Brał udział w wojnie litewsko-rosyjskiej w 1567. Przed 25 stycznia 1574 został dworzaninem królewskim.

W elekcji 1576 poparł Stefana Batorego. Wyróżnił się w wojnach 1579-1581 przeciwko Moskwie, za co w 1582 został obdarowany urzędem podkomorzego grodzieńskiego.

W elekcji 1587 poparł Zygmunta Wazę. Wyraźne opowiedzenie się po stronie przyszłego króla ułatwiło mu dalszą karierę. W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym[2]. W 1589 roku otrzymał godność kuchmistrza litewskiego oraz kilka dzierżaw w powiecie grodzieńskim. W latach 1589 i 1595 posłował na Sejm. Poseł na sejm 1593 roku z powiatu trockiego[3]. Był deputatem na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1590 roku (z nieznanego sejmiku), w 1596 i 1601 roku (z powiatu grodzieńskiego)[4]. W roku 1600 był posłem na sejm z powiatu grodzieńskiego[5]. Ostatni raz posłował do Sejmu w 1603.

PrzypisyEdytuj

  1. У.А. Падалінскі, Прадстаўнікі Гарадзенскага павета на соймах Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст., w: Леў Сапега (1557-1633 гг.) і яго час. Зборік навуковых артыкулаў, Grodno 2007, s. 36.
  2. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 238.
  3. У.А. Падалінскі, Прадстаўнікі Гарадзенскага павета на соймах Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст., w: Леў Сапега (1557-1633 гг.) і яго час. Зборік навуковых артыкулаў, Grodno 2007, s. 36.
  4. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. (1582-1696). Spis, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Tom 1, Warszawa 2007, s. 82, 92, 114.
  5. Уладзімір Падалінскі, ПРАДСТАЎНІКІ ГАРАДЗЕНСКАГА ПАВЕТА НА СОЙМАХ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У АПОШНЯЙ ТРЭЦІ XVI СТ, w: Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2007, s. 31–38.

BibliografiaEdytuj