Mikołaj Parawa

Mikołaj Parawa z Lubina herbu Ogończyk (zm. w 1450) – dworzanin królewski, starosta halicki.

Mikołaj z Dzierżanowa, ożeniony w 1447 r. z Jadwigą, córka Jana Gąsiorka z Gór, dostał za nią 30 grzywien posagu, w którym Mikołaj Parawa herbu Ogończyk, dworzanin królewski, starosta halicki[1] oddaje mu część Pukowa, w ziemi halickiej[2]. Przez pewien czas był właścicielem wsi Czartowiec, m.in. w 1444[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Mikołaj Parawa z Chodcza na str. sejm-wielki.
  2. Adam Boniecki: Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Cz. 1. T. 5. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne S. Orgelbranda S[yn]ów), 1902, s. 181
  3. Akta grodzkie i ziemskie Т. XII. Lwów, 1887, s. 134. (łac.)

BibliografiaEdytuj