Mikołaj Sapieha (1558–1638)

Mikołaj Sapieha (ur. 1558, zm. w lutym 1638) – wojewoda nowogródzki (od 1618), wojewoda miński (od 1611). Ojciec Tomasza Sapiehy.

Mikołaj Sapieha
Ilustracja
Herb
Lis
Rodzina

Sapiehowie herbu Lis

Data urodzenia

1558

Data śmierci

luty 1638

Ojciec

Bohdan Sapieha

Matka

Martyna z Kapustów

Żona

Raina z Dorohostajskich
Zofia Dembowska

Dzieci

Tomasz Sapieha
Kazimierz Mikołaj Sapieha

ŻyciorysEdytuj

Był synem Bohdana i bratem Pawła Stefana. Kształcił się za granicą, od 1582 w Bolonii, następnie od 1586 w Rzymie i Orleanie (1587).

Po powrocie do kraju uzyskał w 1588 nominację na podkomorzego grodzieńskiego. W 1596 posłował do Szwecji w celu utwierdzenia praw Zygmunta III Wazy do tronu szwedzkiego. W 1603 posłował na sejm. Utrzymywał bliskie kontakty z kanclerzem Lwem Sapiehą.

W 1608–1609 przebywał na kuracji w Cieplicach i Karlsbadzie. Po powrocie 25 listopada 1611 otrzymał Województwo mińskie. W latach następnych przebywał w Boćkach, zajęty sprawami majątkowymi. W 30 maja 1618 otrzymał województwo nowogródzkie. W 1620 posłował na sejm. W 1623 wybrany do komisji ds. traktatów ze Szwecją wymówił się od uczestnictwa w niej powołując się na słaby stan zdrowia. W czasie sejmu warszawskiego w 1626 został powołany z Senatu do Trybunału Skarbowego Wielkiego Księstwa Litewskiego[1].

Brał udział w sejmie konwokacyjnym w 1632 i przygotowaniach do wojny z Carstwem Rosyjskim, na którą posłał swojego syna Tomasza. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa nowogródzkiego w 1632 roku[2], podpisał jego pacta conventa[3]. W r. 1635, po śmierci brata Pawła Stefana, przejął w wyniku układu z jego żoną duże, lecz mocno zadłużone, majętności Holszany na wileńszczyźnie, Szawle na Żmudzi, dwór i kamienicę w Wilnie spadek ten jeszcze w tym samym roku 14 grudnia przekazał synom.

Zmarł w lutym 1638 pochowany został w Pietuchowie.

PrzypisyEdytuj

  1. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 238.
  2. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  3. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.

Linki zewnętrzneEdytuj