Mikołaj Tawtygerd (litew. Mikalojus Tautgirdas) herbu Dryjabojar litewski.

Mikołaj Tawtygerd
Tawtygerd
Herb
Dryja

Inne warianty nazwiska Mikołaja to: Tawtygierd, Towtygert, Towtygiert, Tawtigerd, Teutigerd[1].

Aktem unii horodelskiej zawartej w 1413 roku został adoptowany przez Janusza z Tuliszkowa do herbu Dryja[2].

Możliwe, że jest tożsamy z bojarem wymienionym jako Teutigerd Mischegoliensis (Tawtygerd z Mejszagoły) w podpisanym 27 lutego 1434 roku w Grodnie porozumieniu pomiędzy królem Władysławem Jagiełłą a Zygmuntem Kiejstutowiczem o odnowieniu zapisów złączenia i poddania Litwy Koronie[3][4][5].

PrzypisyEdytuj

  1. Władysław Semkowicz: Akta Unji Polski z Litwą: 1385-1791. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1932, s. 57.
  2. Adam Tytus Działyński: Zbiór Praw Litewskich od roku 1389 do roku 1529: Tudzież Rozprawy Seimowe o Tychże Prawach od roku 1544 do roku 1563.. Poznań: 1841, s. 17.
  3. Zbysław Wojtkowiak: Litwa Zawilejska w XV i pierwszej polowie XVI w.. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1980, s. 53.
  4. Jerzy Dargiewicz: Litwa w XIII-tym wieku. San Francisco: Xlibris Corporation, 2014.
  5. Zbysław Wojtkowiak: Lithuania Transwilniensis saec. XIV-XVI: podziały Litwy północnej w późnym średniowieczu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005, s. 58. ISBN 978-83-7177-246-7.