Mikołaj Tolibowski

Mikołaj Tolibowski herbu Nałęcz (zm. w 1688 roku) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1654 roku, kasztelan słoński w latach 1660-1688, stolnik inowłodzki w latach 1658-1660.

Jako senator wziął udział w sejmach: 1664/1665, 1668 (III), 1669 (I) i 1672 (I)[1].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z ziemi dobrzyńskiej w 1669 roku[2]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z ziemi dobrzyńskiej[3].

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 273.
  • Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 129.

PrzypisyEdytuj

  1. Leszek Andrzej Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 159.
  2. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  3. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]