Mikołaj Tryzna

Mikołaj Tryzna herbu Gozdawa (zm. 10 października 1640 roku) – podskarbi wielki litewski w 1635 roku, kuchmistrz litewski w 1623 rok, podkomorzy słonimski w 1608 roku.

Poseł na sejm 1627 roku z powiatu słonimskiego[1]. Poseł na sejm konwokacyjny 1632 roku z powiatu słonimskiego[2]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa nowogródzkiego w 1632 roku[3]. Poseł na sejm ekstraordynaryjny 1635 roku[4].

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 245.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 94.
  2. Włodzimierz Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986, s. 369.
  3. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].
  4. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 258.