Mikołaj VI raciborski

Mikołaj VI Raciborski (ur. ok. 1483 r., zm. 1506 r.) – książę raciborski razem z braćmi Janem VI i Walentynem w latach 1493-1506. Pochodził z dynastii Przemyślidów.

Mikołaj VI raciborski
książę raciborski
(wspólnie z braćmi Janem i Walentynem)
Okres

od 1493
do 1506

Poprzednik

Jan V raciborski

Następca

Walentyn raciborski

Dane biograficzne
Dynastia

Przemyślidzi

Data urodzenia

ok. 1483

Data śmierci

1506

Ojciec

Jan V raciborski

Matka

Magdalena opolska

Rodzeństwo

Jan VI raciborski
Walentyn raciborski

Małżeństwo

Anna
od ok. 1505
do 1506

Mikołaj VI był najstarszym synem księcia raciborskiego Jana V i Magdaleny opolskiej.

Po śmierci ojca, która nastąpiła w 1493 r. początkowo Mikołaj jako małoletni, nie mógł przejąć pełni władzy, stąd rządy w księstwie raciborskim (zapewne do ok. 1499 r., kiedy Mikołaj osiągnął 16 rok życia) przejęła regencja pod kierownictwem matki Magdaleny (zm. 1501 r.).

Około 1505 r. Mikołaj ożenił się z Anną z córką podkomorzego krakowskiego i starosty ruskiego Zbigniewa Tęczyńskiego. Małżeństwo to pozostało bezdzietne.

Mikołaj VI zmarł niespodziewanie w wieku ok. 23 lat w 1506 r. i został pochowany w klasztorze dominikanek w Raciborzu. Po jego śmierci władzę w Raciborzu przejął jego młodszy brat Walentyn Garbaty.