Mikrognacja

Mikrogenia (mikrognatyzm, hipoplazja żuchwy) – wada wrodzona polegająca na nieprawidłowo małej żuchwie. Nie mylić z mikrognacją - niedorozwojem szczęki w 3 wymiarach. Może mieć charakter deformacji, gdy na żuchwę w życiu płodowym działa wewnątrzmacicznie ucisk; wtedy nierzadko niedorozwój żuchwy jest asymetryczny. Wada ta w ciągu pierwszego roku życia zwykle zanika i żuchwa ma prawidłowy zarys. Mikrognacja może mieć też charakter malformacji, i wynikać z pierwotnego zaburzenia wzrostu żuchwy; wada taka spotykana jest w wielu zespołach wad, takich jak:

Znaczne nieprawidłowości wymiaru szczęk
ICD-10 K07.0

Dużego stopnia niedorozwój żuchwy sprawia, że język nie mieści się w jamie ustnej i powoduje sekwencję Robina. Mikrognacja u dziecka często wymaga różnicowania z makroglosją; przy obydwu anomaliach język nie mieści się w jamie ustnej (glossoptosis)[2]. Często spotykana w piśmiennictwie informacja o makroglosji jako składowej zespołu Downa jest błędna.

PrzypisyEdytuj

  1. Hutchinson-Gilford Progeria - NORD (National Organization for Rare Disorders), „NORD (National Organization for Rare Disorders)” [dostęp 2018-05-20] (ang.).
  2. Lech Korniszewski Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna. Wyd. II, PZWL 2005 ​ISBN 83-200-3042-0