Mikroorganizm

Mikroorganizm (gr. μικρός, mikrós „mały” i ὀργανισμός, organismós „organizm”), drobnoustrój, potocznie mikroborganizm widoczny pod mikroskopem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie, archeony, pierwotniaki i grzyby mikroskopijne. Najprecyzyjniej grupa ta definiowana jest jako ogół organizmów jednokomórkowych, dlatego nie można terminu tego stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, na przykład nicieni, wrotków, roztoczy, niesporczaków, owadów.

Skupisko pałeczek okrężnicy (powiększenie 10000 razy)

Dawniej do tej grupy zaliczano także wirusy, lecz obecnie są one klasyfikowane poza grupą organizmów żywych.

Zespół mikroorganizmów zasiedlających dane środowisko (glebę, ciało człowieka) określany jest jako mikrobiom[1] lub mikrobiota[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Joshua Lederberg, Alexa T. McCray. 'Ome Sweet 'Omics – A Genealogical Treasury of Words. „The Scientist”. 15 (7), s. 8, 2 kwietnia 2001 (ang.). [zarchiwizowane z adresu]. 
  2. Słownik terminów biologicznych PWN: Mikrobiota. [dostęp 2012-03-28].