Słup milowy, wyznaczający milę pruską

Mila pruska – miara odległości, równa 7532,48 metrom. Używana była w Prusach, również na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, jako miara pocztowa, tzw. mila pocztowa.