Milicja w Rosji

formacja policyjna w Rosji funkcjonująca do 2011 roku

Milicja w Rosjiumundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rosyjska milicja została utworzona przez bolszewików 10 listopada 1917 roku, następnie działała także w innych republikach radzieckich. 1 marca 2011 roku milicja rosyjska została zlikwidowana na mocy ustawy o stróżach prawa i porządku, wszyscy milicjanci otrzymali wypowiedzenia i status "pełniących obowiązki" przed trójstopniową weryfikacją poprzedzającą zatrudnienie w powołanej jednocześnie policji.

Radiowóz Ford Focus rosyjskiej milicji w Moskwie, 2010 rok

Bibliografia Edytuj